Co to jest kredyt hipoteczny 

 

Co to jest kredyt hipoteczny

Kredyt hipoteczny jest instrumentem finansowym, dzięki któremu możemy zbudować dom, zakupić mieszkanie lub sfinansować inne inwestycje.

 Dla wielu z nas skorzystanie z takiej formy finansowania jest bardzo poważną, a niekiedy wręcz życiową decyzją.

Dlatego przed jej ostatecznym podjęciem zalecamy solidne zapoznanie się z ważnymi kwestiami w tym zakresie, aby rozumiejąc co to jest kredyt hipoteczny, znając definicja kredytu hipotecznego i inne związane z nim terminy, móc świadomie taką decyzję podjąć i skutecznie umieć posługiwać się tym instrumentem finansowym z korzyścią dla siebie.

W tym oraz w innych artykułach przedstawiamy sukcesywnie szereg istotnych kwestii, aby wyjść naprzeciw potrzebom każdemu, kto zamierza przygotować się merytorycznie w tej dziedzinie, zrozumieć co to jest kredyt hipoteczny i na czym polega od strony organizacyjnej, prawnej, ekonomicznej i w praktyce oraz umieć płynnie posługiwać się niezbędnymi definicjami i pojęciami.

Co to jest kredyt hipoteczny

Jest to instrument finansowy o charakterze długoterminowym. Finansującym, czyli instytucją, która kredytu udziela jest tutaj bank. Jest to więc zawsze kredyt bankowy. Podstawową cechą kredytu hipotecznego jest forma jego zabezpieczenia.

Takim zabezpieczeniem jest tutaj hipoteka (jak sama nazwa wskazuje) na nieruchomość.

W ramach zabezpieczenia wierzytelności hipoteka może obciążać nieruchomość, której zakup został sfinansowany przy pomocy tego kredytu, ale może to być także inna nieruchomość, która jest własnością kredytobiorcy (albo jego rodziny).

Najbardziej powszechną formą kredytu hipotecznego jest kredyt mieszkaniowy. Zadłużenie tego typu może jednak przyjąć inne formy.

Warunki kredytu hipotecznego

Uzyskanie kredytu hipotecznego nie jest sprawą prostą, ponieważ kwoty na jakie jest on zaciągany są zazwyczaj spore, a cel finansowania jest poważny (głównie zakup lub budowa nieruchomości).

Banki oczekują więc od potencjalnego kredytobiorcy tego, że spełni on wiele stawianych przed nim wymagań i warunków, tak aby uzyskać wiarygodność, wykazać określoną zdolność kredytową i przekonać kredytodawcę, że będzie w stanie wywiązać się z zawartej umowy, czyli że płynność finansowa w jego przypadku będzie na tyle stabilna, że pozwoli mu na terminową spłatę rat kredytu przez wiele lat, przez cały okres trwania stosunku kredytowego.

Wysokość raty kredytu zależna jest od różnych czynników, spośród których najważniejszymi są marża, oprocentowanie, spread (w przypadku kredytów walutowych), długość okresu kredytowania. Okres kredytowania determinowany jest z kolei takimi zmiennymi jak np. wiek kredytobiorcy oraz jego dochód. 

Cel kredytu hipotecznego

Źródło finansowania pozyskane w formie kredytu hipotecznego wykorzystać można w sposób dwojaki: w celu sfinansowania pasywów lub aktywów. W każdym z tych przypadków finansowana będzie nieruchomość, jednak z ekonomiczno-gospodarczego punktu widzenia cel przedsięwzięcia jest zupełnie inny.

w pierwszym wypadku mówimy o zaciągnięciu zadłużenia w celu zakupu własnego mieszkania lub domu na własne potrzeby, np. z uwagi na to, że posiadanie własnego mieszkania może okazać się bardziej opłacalne niż wynajem.

W drugim przypadku celem jest inwestycja w nieruchomość np. pod wynajem, a więc istotą przedsięwzięcia jest czerpanie zysków z inwestycji sfinansowanej za pomocą kredytu.

Inwestycyjny charakter wykorzystania tak pozyskanej nieruchomości oprócz wspomnianym wynajmem może przybierać inne formy, np. budowa osłony finansowej i zabezpieczenie przyszłości, zakup i sprzedaż z zyskiem.

Wkład własny

Zaciągając kredyt hipoteczny zwykle korzystnym rozwiązaniem jest wniesienie wkładu własnego, bowiem nawet jeśli otrzymamy ofertę obejmującą 100% wartości nieruchomości, będzie się najprawdopodobniej wiązać wyższymi kosztami takiego kredytu, a także ze sporym ryzykiem na jakie się narazimy, ponieważ w większości przypadków, jeśli nie wniesiemy wkładu własnego, finansujący nie pozostawi nam możliwości refinansowania kredytu albo jego przewalutowania w przyszłości. 
Doświadczyłeś już skuteczności profesjonalnych szkoleń? Jak sprzedawać w Internecie - szkolenie

Gotowy, sprawdzony system masowej sprzedaży w Internecie - kopiuj/wklej


 

NAJPOPULARNIEJSZE
POMYSŁ NA BIZNES
MARKETING
EDUKACJA
BIZNES
EMAIL MARKETING
POPULARNE KATEGORIE


Regulamin Serwisu Polityka Prywatności Mapa Serwisu
Copyright zysk24.com © 2011-2021.
All Rights Reserved