Jak spłacić kredyt hipoteczny 

 

Jak spłacić kredyt hipoteczny

Spłata kredytu hipotecznego trwa wiele lat. Okres trwania stosunku kredytowego jest bardzo długi, więc należy także wziąć pod uwagę, że w trakcie trwania spłaty kredytu hipotecznego mogą pojawić się przejściowe problemy z płynnością finansową i jakaś nieprzewidziana okoliczność nadszarpnie budżet kredytobiorcy.

 W takiej sytuacji pojawi się pytanie o to, jak rozwiązać kwestię niemożności spłacania kolejnych comiesięcznych rat kredytu? Otóż niektóre banki oferują pewne rozwiązania dostępne dla kredytobiorcy, który znajdzie się w takiej właśnie sytuacji.

Pośród takich rozwiązań możemy wymienić między innymi: prolongatę, karencję, refinansowanie, przewalutowanie (dostępne dla kredytów zaciągniętych w walucie obcej).

Prolongata terminu płatności raty kredytu

Co to jest prolongata terminu płatności

Tak zwana prolongata kredytu jest to po prostu czasowe zawieszenie spłaty kredytu. Z uwagi na to, że rata kredytu składa się z części odsetkowej oraz z części kapitałowej, warto wspomnieć, że prolongata terminu płatności obejmuje obydwie części raty kredytu hipotecznego, a gdy kredytobiorca korzysta z prolongaty kredytu – zawieszenie spłaty kredytu dotyczy całości raty.

W przypadku nie każdego banku korzystanie z prolongaty terminu płatności jest możliwe, ale są dostępne oferty kredytu hipotecznego, które przewidują taką sytuację. W takim przypadku najczęściej możliwe jest zawieszenie spłaty tylko jednej raty kredytu, a w celu uzyskania na to zgody, należy ze stosownym wyprzedzeniem poinformować bank o tym fakcie.

Czy warto korzystać z prolongaty kredytu

Należy uściślić fakt, że nawet gdy już otrzymamy od banku zgodę na zawieszenie spłaty kredytu, nie znaczy to wcale, że ta rata zostanie nam umorzona. Dzieje się bowiem zupełnie inaczej.

Mianowicie zawieszona rata kredytowa zostaje w takiej sytuacji doliczona do salda zadłużenia i w związku z tym łączny koszt kredytu staje się wyższy.

Fakt ten należy wziąć pod uwagę zanim zdecydujemy się na skorzystanie z prolongaty i przemyśleć, czy rzeczywiście jest to w naszej sytuacji koniecznością.

Prolongata spłaty raty może się bowiem okazać dobrym rozwiązaniem w sytuacjach kryzysowych, ale trzeba mieć świadomość, że korzystanie z tego rozwiązania naraża nas na dodatkowe koszty. 

Karencja w spłacie kredytu

Karencja w spłacie kredytu hipotecznego jest w swej istocie rozwiązaniem bardzo podobnym do prolongaty kredytu.

W tym jednak przypadku zawieszenie spłaty kredytu nie dotyczy całości raty, lecz zawieszona zostaje wyłącznie część odsetkowa raty kredytowej. Rata kredytu składa się z dwóch części: z części odsetkowej oraz z części kapitałowej.

W przypadku prolongaty spłaty zawieszona zostaje płatność całej raty (obydwu jej części), ale zwykle tylko na 1 miesiąc, natomiast w przypadku karencji w spłacie kredytu hipotecznego, zawieszona zostaje płatność tylko część odsetkowej (część kapitałowa raty kredytu musi być wciąż spłacana).

Z tego powodu jednak karencja w spłacie kretytu może trwać dłużej niż prolongata terminu płatności, bo nawet kilka miesięcy, gdyż dzięki ciągłości spłaty kapitału, bank może dopuścić taką sytuację.

W przypadku karencji również wskazujemy na fakt, że podobnie jak w przypadku prolongaty, zawieszenie spłaty odsetkowej części raty kredytu w ramach karencji przesuwa tylko płatność tego zobowiązania w czasie.

Kto może skorzystać z prolongaty lub karencji

To czy bank, w którym zaciągnęliśmy kredyt hipoteczny, zdecyduje się na udzielenie nam zgody na skorzystanie z prolongaty lub karencji, jest silnie związane z naszą dotychczasową historią spłaty tego kredytu.

Otóż na pozytywne rozpatrzenie naszego wniosku przez bank możemy liczyć tylko wówczas, gdy przez okres minimum ostatnich 12 miesięcy regularnie spłacaliśmy nasze raty kredytu hipotecznego. W przeciwnym wypadku szanse na skorzystanie z wymienionych rozwiązań są raczej niewielkie.

Refinansowanie kredytu hipotecznego

Co to jest refinansowanie kredytu

Refinansowanie kredytu hipotecznego jest rozwiązaniem, które także może przynieść oszczędności i pomóc w zoptymalizowaniu kosztów spłacanego kredytu hipotecznego.

Kredyt refinansowy różni się od kredytu konsolidacyjnego tym, że kredyt refinansowy jest przeznaczony na spłatę innego, ale tylko jednego kredytu.

Niemniej niejednokrotnie warto z takiego rozwiązania skorzystać, w szczególności w przypadku gdy nasze zobowiązanie zaciągnięte jest w walucie obcej.

Co więcej, rekomendacja T narzuca udzielającym kredyty bankom zasady korzystne dla kredytobiorców. Według wytycznych wskazanych w rekomendacji T, na życzenie kredytobiorcy bank ma powinność wypłacenia kredytu w takiej walucie, w jakiej kredytobiorca go zaciągnął.

Dla finansowanego jest to zdecydowanie korzystne, ponieważ pozwala mu to zaoszczędzić nie tylko na samym refinansowaniu, ale jednocześnie na spreadzie (spread to różnica pomiędzy kursem kupna i kursem sprzedaży). 

Zalety kredytu refinansowego

Naturalnie, jeśli zamierzamy zaoszczędzić za pomocą kredytu refinansowego, należy skorzystać z takiej oferty refinansowania kredytu, która przyniesie więcej zysków niż kosztów.

Dlatego analizując wady i zalety takiej decyzji, trzeba przeliczyć, czy oferta danego banku jest dla nas finansowo bardziej korzystna pod względem warunków kredytowania przy jednoczesnym uwzględnieniu wszelkich kosztów dodatkowych, jakie wiążą się z wdrożeniem takiej operacji i przeprowadzenia całej procedury refinansowania kredytu hipotecznego.

Refinansowanie nie jest bowiem wyłącznie przeniesieniem zaciągniętego zobowiązania do innego banku i kontynuacji w nim jego spłaty, ale przynosi jednocześnie także inne korzyści, takie jak na przykład możliwość przewalutowania kredytu hipotecznego na inną walutę, która okaże się dla nas bardziej korzystna oraz możliwość wydłużenia okresu kredytowania.

Przewalutowanie kredytu hipotecznego

Co to jest przewalutowanie kredytu hipotecznego

Przewalutowanie kredytu hipotecznego to nic innego jak zmiana waluty na inną niż ta, w której zobowiązanie to zostało zaciągnięte.

Zmiana waluty kredytu niekiedy bywa opłacalna i wówczas warto się zdecydować na taką operację, ale dzieje się tak tylko wówczas, gdy aktualny kurs danej waluty jest niższy niż w momencie zaciągnięcia kredytu walutowego.

Mimo wszystko przewalutowanie kredytu hipotecznego powinno stanowić opcję stosowaną raczej w ostateczności.

W przypadku, w którym kredyt hipoteczny został zaciągnięty w PLN, przewalutowanie takiego kredytu jest opcją godną przemyślenia wówczas, gdy jego oprocentowanie uległo dużemu wzrostowi – i przewalutowanie na walutę obcą rzeczywiście mogłoby generować oszczędności w naszym portfelu. 

Koszty przewalutowania kredytu

Pomimo pewnych oszczędności, które wynikają z przewalutowania kredytu hipotecznego, operacja ta wiąże się także z określonymi kosztami.

Rozwiązanie to może się więc okazać korzystne wtedy, gdy bilans będzie dodatni, czyli gdy wygenerowane w ten sposób oszczędności będą większe niż koszty poniesione w związku z przeprowadzeniem całej procedury (na przykład opłaty sądowe czy też następna prowizja do zapłacenia).

Przewalutowanie kredytu hipotecznego wymaga także wprowadzenia zmian w księdze wieczystej.

Kolejną kwestią jest fakt, że finansujący będzie wymagać w takim wypadku większej niż dotąd zdolności kredytowej, a co za tym idzie bank rozpocznie na nowo analizę zdolności kredytowej finansowanego (czyli kredytobiorca będzie musiał ponownie dostarczyć wymagane dokumenty, na podstawie których bank zbada jego możliwości spłaty kredytu w nowej walucie).

Przewalutowanie niesie ze sobą również konieczność sporządzenia aneksu do umowy, bowiem wraz z przewalutowaniem kredytu hipotecznego wejdą w życie nowe jego warunki (z czego też wynika kolejna opłata).

Niejednokrotnie kredytobiorca rezygnuje z możliwości przewalutowania kredytu, ponieważ już na starcie czuje się przytłoczony różnorakimi procedurami, a kolejne opłaty i prowizje budują wrażenie nieopłacalności całej operacji. To błąd.

Są sytuacje, w których zabieg taki nie ma uzasadnienia w postaci realnych korzyści finansowych, ale są również takie, gdy przewalutowanie kredytu pozwoli zaoszczędzić realne pieniądze. Dlatego należy po prostu poznać koszty oraz warunki i wziąć do ręki kalkulator. 
Doświadczyłeś już skuteczności profesjonalnych szkoleń? Jak sprzedawać w Internecie - szkolenie

Gotowy, sprawdzony system masowej sprzedaży w Internecie - kopiuj/wklej


 

NAJPOPULARNIEJSZE
POMYSŁ NA BIZNES
MARKETING
EDUKACJA
BIZNES
EMAIL MARKETING
POPULARNE KATEGORIE


Regulamin Serwisu Polityka Prywatności Mapa Serwisu
Copyright zysk24.com © 2011-2021.
All Rights Reserved