Koszty kredytu hipotecznego 

 

Koszty kredytu hipotecznego

Koszty kredytu hipotecznego to nie tylko marża i odsetki.

 Oprocentowanie jest najbardziej widocznym kosztem, często obliczanym przy pomocy najróżniejszych dostępnych w sieci kalkulatorów kredytowych online.

W rzeczywistości na koszty kredytów hipotecznych składają się także inne koszty (np. opłaty notarialne, czy wcześniejsza spłata kredytu), których kalkulator kredytowy hipoteczny może nie uwzględnić.

Dodatkowe koszty kredytu hipotecznego należy przeanalizować zawsze przed podjęciem decyzji o wyborze oferty kredytowej.

Wpływają one bowiem na całościowy koszt kredytu hipotecznego, a ponadto nie ma możliwości sfinansowania takich kosztów środkami powierzonymi w ramach zaciągniętego zobowiązania, lecz trzeba je opłacić z własnego budżetu.

Tzw. koszty ukryte często są zaskoczeniem dla kredytobiorcy, który przy wyborze oferty skoncentrowany był wyłącznie na oprocentowaniu kredytu hipotecznego, wysokości prowizji i marży pobieranych przez bank, wysokości raty, czy też zastanawiał się w jakiej walucie ów kredyt hipoteczny zaciągnąć.

W rzeczywistości okazuje się, że zagadnienie to kryje nieco więcej kwestii, które nie są od razu widoczne, ale skutecznie mogą wpływać na ogólny koszt kredytu hipotecznego. Są to tzw. dodatkowe koszty, o których mówimy w niniejszym artykule.

Mówimy tu o kosztach takich jak opłaty notarialne, czyli tak zwane taksy notarialne, prowizja biura nieruchomości, prowizja biura nieruchomości, prowizja w banku, różne ubezpieczenia oraz opłaty związane takimi operacjami jak wcześniejsza spłata kredytu, czy nadpłacenie kredytu.

Ubezpieczenie kredytu hipotecznego

Jednym z zazwyczaj wymaganych warunków uzyskania kredytu, którego może obliczyć kalkulator kredytowy jest ubezpieczenie kredytu hipotecznego w sposób wymagany przez bank. Koszt ten w rzeczywistości może przyjąć formę kilku kosztów związanych z ubezpieczeniami:
  • ubezpieczenie nieruchomości
  • ubezpieczenie na życie
  • ubezpieczenie niskiego wkładu własnego
  • ubezpieczenie pomostowe.
 Warunki uzyskania kredytu hipotecznego wymagane od nas przez bank stawiają przed nami różne wyzwania, którym musimy sprostać, chcąc takiego rodzaju finansowanie od banku uzyskać.

Jednym z nich bywa konieczność opłacenia polis ubezpieczeniowych. Ubezpieczenie kredytu jest dla banku źródłem dodatkowej pewności, że transakcja przebiegnie dla niego bez strat i pozwala zmniejszyć ogólne ryzyko.

Ubezpieczenie nieruchomości od ognia i innych zdarzeń losowych

Zaciągając kredyt hipoteczny zazwyczaj jednym z postawionych nam warunków jest konieczność ubezpieczenia nieruchomości od ognia i innych zdarzeń losowych.

Dzięki temu bank zyskuje pewność, że nieruchomość obciążona hipoteką jest bezpieczna, przede wszystkim w sytuacji, w której finansowany nie będzie spłacać swojego zobowiązania zgodnie z zawartą umową kredytową.

Ubezpieczenie na życie

Innym wymaganym ubezpieczeniem, z jakim możemy się spotkać, jest ubezpieczenie na życie. Wymóg ten także jest uzasadniony, bowiem bank chce uniknąć ryzyka związanego z możliwością wypadków losowych, które mogą stać się udziałem kredytobiorcy, w czasie trwania stosunku kredytowego.

Ubezpieczenie na życie kredytobiorcy jest wymogiem stawianym indywidualnie i decyduje o tym bank. Koszt ubezpieczenia na życie także jest obliczany indywidualnie przez ubezpieczyciela, więc jego koszt będzie inny w prawie każdym przypadku.

Koszt ubezpieczenia na życie można w wielu przypadkach obniżyć, korzystając z ubezpieczeń grupowych. Ubezpieczenie takie bywa korzystne nie tylko dla banku, ale także dla rodziny ubezpieczonego kredytobiorcy, bowiem w przypadku jego śmierci pozostałą część kredytu spłaca towarzystwo ubezpieczeniowe, w którym wykupiona została polisa, a jednocześnie obciążona nieruchomość zwolniona zostaje z hipoteki.

Pomimo istnienia tych korzyści wciąż należy pamiętać, że polisa taka będzie dodatkowym kosztem kredytu hipotecznego, należy więc wziąć pod uwagę takie obciążenie budżetu związane z zaciąganiem kredytu.

Ubezpieczenie niskiego wkładu

W zależności od banku oraz przygotowanej dla ubiegającego się o kredyt hipoteczny oferty, wymaga się od niego określonej wysokości wkładu własnego. Wkład własny powinien zwykle wynosić 20% wartości nieruchomości.

Wysokość wkładu własnego wpływa na to, czy bank będzie wymagać wykupienia ubezpieczenia niskiego wkładu. Jeśli kredytobiorca takiego wkładu nie wnosi albo kiedy wkład własny jest niewielki, najprawdopodobniej bank zażąda wykupienia tego typu ubezpieczenia.

Kredytobiorca może nawet zostać zmuszony do uiszczenia opłaty związanej z takim ubezpieczeniem jeszcze przed uruchomieniem kredytu. Realny koszt ubezpieczenia niskiego wkładu to ok. 3,5% brakującej kwoty. 

Ubezpieczenie pomostowe

Jak wiadomo, w przypadku kredytu hipotecznego zastawiona nieruchomość zostaje obciążona hipoteką, która stanowi zabezpieczenie dla banku. Stosowne dokumenty związane z hipoteką mogą jednak wpłynąć do banku z opóźnieniem.

Opóźnienie takie może wynikać z formalnych błędów znajdujących się we wniosku czy też z opóźnionym terminem opłaty za wniosek.

W związku z tym bank może żądać dodatkowego zabezpieczenia w postaci ubezpieczenia pomostowego. Płacenie takiego ubezpieczenia będzie więc obowiązkiem kredytobiorcy w tym okresie, zmian nieruchomość, na którą zaciąga się kredyt, zabezpieczona w banku zostanie hipoteką.

Ubezpieczenie takie nie musi być obowiązkowe, ale w większości przypadków jest ono wymogiem. Chroni ono bank przez niechcianymi kosztami występującymi w razie wymienionych opóźnień pojawiających się w związku z wpisem nieruchomości w hipotekę.

Koszt tego ubezpieczenia bywa różny, jest to zależne od placówki banku, który ustala te kwestie wewnętrznie.

Jedną z możliwych form opłacania ubezpieczenia pomostowego jest postać zwiększonego oprocentowania. Dlatego istotną sprawą jest czy kredyt hipoteczny wypłacany jest w całości czy też w transzach.

W pierwszym przypadku kredytobiorca ponosi wyższy koszt ubezpieczenia pomostowego, gdyż zwiększone oprocentowanie naliczane jest od całej kwoty kredytu, natomiast w przypadku kredytu hipotecznego wypłacanego w transzach, kredytobiorca ponosi koszt tej dodatkowej opłaty tylko od pewnej części kwoty zaciągniętego zobowiązania, co jest dla kredytobiorcy zdecydowanie bardziej korzystne.

Ubezpieczenie to opłacane jest od chwili uruchomienia kredytu hipotecznego. Gdy stosowne zapisy dotyczące zastawionej nieruchomości znajdą się w księdze wieczystej, obowiązek opłacania ubezpieczenia pomostowego ustaje.

Dlatego istotne jest możliwie szybkie przedłożenie w banku odpisu z księgi wieczystej.

Warto pamiętać także, że kredytobiorca ma możliwość starania się o zwrot kosztów poniesionych w związku z opłacaniem ubezpieczenia pomostowego już po uzyskaniu wpisu.

Jednak nie w każdym banku taki zwrot będzie możliwy, a nawet jeśli tak, to odzyskana kwota będzie niewielka.

Zanim zdecydujemy się na wykupienie polecanych przez bank ubezpieczeń, warto dowiedzieć się, czy wszystkie są konieczne, bowiem w przypadku ubezpieczeń dobrowolnych zawsze może zaistnieć możliwość uniknięcia niepotrzebnych wydatków i zaoszczędzenia tym samym nieco pieniędzy, które przeznaczyć można na bardziej potrzebne cele.

Kredyt hipoteczny - Prowizja

Zaciągając kredyt hipoteczny prowizja także pojawia się w postaci dodatkowego kosztu kredytu.

Musimy wziąć pod uwagę także koszty związane z koniecznością poniesienia prowizji. Koszt ten nie występuje w każdym przypadku, a w przypadku jego występowania może różnić się wysokością w zależności od sytuacji.

Zdecydowanie warto więc zwrócić uwagę na ten parametr wpływający na ogólną wysokość dodatkowych kosztów kredytu hipotecznego. 

Prowizja w banku

Prowizja dla banku jest opłatą jednorazową. Prowizja stanowi wynagrodzenie dla finansującego za to, że udziela nam finansowania. Niejednokrotnie banki udzielając kredytu hipotecznego rezygnują z pobierania prowizji.

Niemniej w przypadku jej występowania będzie ona elementem wpływającym na stan naszego portfela, więc warto zbadać jej występowanie oraz wysokość przed podjęciem decyzji o wyborze konkretnej oferty danego banku.

Standardowa wysokość prowizji pobieranej przez bank to 3% wysokości zaciąganego kredytu.

Płatność prowizji może zostać uregulowana ze środków kredytobiorcy, jeszcze zanim kredyt hipoteczny zostanie uruchomiony. Płatność ta może jednak być także wliczona w comiesięczne raty kredytu.

Prowizja biura nieruchomości

Kalkulator kredytowy hipoteczny będzie mieć także kłopot z obliczeniem prowizji biura nieruchomości. Zaciągając kredyt na zakup nieruchomości może zachodzić potrzeba skorzystania z usług pośrednika nieruchomości.

Bez względu na uzyskane przez nas warunki uzyskania kredytu hipotecznego, pośrednik nieruchomości zawsze zażąda od nas wynagrodzenia w postaci ustalonej prowizji, której wysokość obliczana będzie zazwyczaj w zależności od wartości nieruchomości, którą zamierzamy zakupić.

W związku z tym, prowizja biura nieruchomości, jak się pojawi to dodatkowy koszt, który powinniśmy wziąć pod uwagę.

Opłaty notarialne

Usługi notariusza będą nam także potrzebne i wiążą się z nimi określone opłaty notarialne, tzw. taksy notarialne. Sporządzenie aktu notarialnego, od którego takie usługi będą nam potrzebne, związane jest z koniecznością uiszczenia stosownej opłaty, tzw. taksy notarialnej.

Wysokość taksy notarialnej uzależniona będzie od wartości nieruchomości, jaką zamierzamy zakupić. Opłata notarialna stanowić więc będzie dla nas dodatkowy koszt, jaki uwzględnić należy planując zaciągnięcie kredytu hipotecznego.

Wydanie wypisu aktu notarialnego również jest odpłatny i jest dodatkowym kosztem do uwzględnienia.

Inne dodatkowe koszty kredytu hipotecznego

1. Jednym z kosztów, na który możemy się zdecydować korzystając z usług notariusza lub możemy go uniknąć jest koszt złożenia wniosku do sądu o założenie księgi wieczystej wraz z wpisem prawa do własności.

Wniosek ten bowiem możemy złożyć za pośrednictwem notariusza – za stosowną opłatą. Możemy go jednak złożyć osobiście, dzięki czemu opłaty notarialne w tym związane nas ominą.

2. Jeśli naszym zamiarem jest kupno mieszkania z rynku wtórnego, należy liczyć się koniecznością opłaty podatku od czynności cywilnoprawnych w wysokości 2%.

3. Złożenie wniosku kredytowego także wiąże się kosztem w postaci jednorazowej opłaty.

4. Wycena nieruchomości odbywa się z opłatą, którą należy uiścić.

5. Zmiana warunków kredytowania niesie ze sobą pewne opłaty, które wyciągną kolejne złotówki z naszej kieszeni.

6. Jeśli zechcemy dokonać wcześniejszej spłaty kredytu, czyli tak zwanego nadpłacenia kredytu, będziemy musieli ponieść także koszty związane z taką operacją. 
Doświadczyłeś już skuteczności profesjonalnych szkoleń? Jak sprzedawać w Internecie - szkolenie

Gotowy, sprawdzony system masowej sprzedaży w Internecie - kopiuj/wklej


 

NAJPOPULARNIEJSZE
POMYSŁ NA BIZNES
MARKETING
EDUKACJA
BIZNES
EMAIL MARKETING
POPULARNE KATEGORIE


Regulamin Serwisu Polityka Prywatności Mapa Serwisu
Copyright zysk24.com © 2011-2021.
All Rights Reserved