Oprocentowanie i rata kredytu hipotecznego 

 

Oprocentowanie i rata kredytu hipotecznego

Oprocentowanie jest najważniejszym czynnikiem wpływającym na koszt kredytu hipotecznego. Parametr ten ustalany jest przez banki – jest to źródło ich bezpośredniego zysku, który czerpią z udzielania kredytów hipotecznych.

 Bez względu na to czy jest to kredyt mieszkaniowy czy hipoteczny innego rodzaju, na całość oprocentowania składają się dwa elementy.

Są nimi podstawowa stopa procentowa oraz marża banku.

Podstawowe stopy procentowe

Najbardziej powszechne w Polsce podstawowe stopy procentowe dotyczą depozytów trzymiesięcznych (3M).

A z uwagi na walutę, w jakiej kredyt mieszkaniowy został udzielony podstawowe stopy procentowe możemy podzielić na niżej wymienione stawki rynkowe:
  • WIBOR (ang. Warsaw Interbank Offered Rate) dla kredytów w PLN
  • EURIBOR (ang. Euro Interbank Offered Rate) dla kredytów w EUR
  • LIBOR (ang. London Interbank Offered Rate) dla kredytów w CHF.
Wyróżnia się także depozyty jednomiesięczne (1M) oraz sześciomiesięczne (6M).

Możemy więc łatwo obliczyć oprocentowanie korzystając ze następującego wzoru: (1M, 3M, 6M) + marża.

Stopy podstawowe uwarunkowane są opisanymi stawkami rynkowymi. Nie są one stałe, lecz zmieniają się nieustannie według bieżących okoliczności istniejących na rynku finansowym.

Banki mogą aktualizować wysokość oprocentowania stosownie do zmian zachodzących w ramach stóp podstawowych. Wówczas po prostu przedstawiają kredytobiorcom informację o tym wraz ze zaktualizowanym harmonogramem spłaty zobowiązania.

Warunki wolnorynkowe i silna konkurencja wpływają jednak na to, że banki często rezygnują ze zwiększania oprocentowania i tym samym łatwiej pozyskać klienta.

Oprocentowanie stałe jest często stosowane w przypadku lokat i kredytów krótkoterminowych. Wówczas niezależnie od sytuacji na rynku finansowym, stopa procentowa jest stała i z góry określona. 

Marża

Jakkolwiek wysokość stopy procentowej jest czynnikiem, na który bank nie ma wpływu, to marża ustalana jest przez bank i można negocjować jej wysokość.

Każdy bank, w którym możemy ubiegać się o kredyt hipoteczny, marżę ustala sobie indywidualnie. Poszczególne banki różnią się więc pod tym względem i porównując oferty należy bacznie się przyjrzeć temu parametrowi podczas kalkulowania kosztów kredytu hipotecznego.

Bardzo istotną sprawą, o której należy pamiętać, jest fakt, że wysokość marży, jaką naliczy nam bank, można sporo obniżyć, jeśli wniesiemy wkład własny – im wyższy wkład własny zaproponujemy, tym niższą marżę możemy wynegocjować zaciągając kredyt mieszkaniowy na swoje cztery kąty.

Rata kredytu hipotecznego

Rata kredytu hipotecznego składa się z dwóch części: kapitałowa oraz odsetkowa.

Część kapitałowa raty kredytu stanowi kwotę pożyczoną przez kredytobiorcę od banku. Część odsetkowa raty kredytu jest wynagrodzeniem banku za udzielenie finansowania, jest pobieranym przez bank procentem.

Wysokość raty kredytu hipotecznego zależna jest od okresu kredytowania. Przewidziany w zawartej umowie czas spłaty zobowiązania ma bezpośredni wpływ na wysokość raty.

Im krótszy okres kredytowania – tym wyższa rata, ale tańszy koszt kredytu. Im dłuższy okres kredytowania, tym niższa rata kredytu, ale zwiększa się koszt całościowy zobowiązania.

Rodzaje rat kredytu hipotecznego

Forma, w jakiej przebiegać będzie spłata zobowiązania, jest zawsze decyzją indywidualną. Finansowany może wybrać pośród trzech rodzajów rat kredytu hipotecznego. Są to: raty stałe, raty malejące oraz raty balonowe (płatności balonowe).

Ponieważ różnią się one między sobą pewnymi czynnikami, które warto wziąć pod uwagę dokonując takiego wyboru, poniżej omówimy każdy z wymienionych rodzajów. 

Rata malejąca

Jest to rata kredytu hipotecznego, w której część kapitałowa raty jest stała. Jej obliczenie polega na podzieleniu wysokości kredytu przez liczbę miesięcznych rat, które będą do spłacenia według ustalonego okresu kredytowania.

W ratach malejących częścią zmienną jest jedynie część odsetkowa, która zmniejsza się wraz z sukcesywnym spłacaniem zobowiązania. Odsetki są więc coraz niższe.

W przypadku, gdy kredytobiorca posiada możliwość udźwignięcia wyższych rat spłatanych w początkowym okresie kredytowania, warto rozważyć raty malejące. Wariant ten bowiem sprawia, że w końcowym okresie kredytowania wysokość rat kredytowych może stać się dużo niższa – niekiedy nawet o połowę, dzięki czemu ogólny budżet spłacającego zyskuje niejako z czasem swoiste nadwyżki.

Jednocześnie ogólny koszt kredytu także jest niższy. Wybór rat malejących wydaje się więc wariantem opłacalnym. Pamiętać jednak należy, że najczęściej wymaga on od finansowanego wykazania się wyższą zdolnością kredytową.

Rata stała

W przypadku rat równych obydwie części raty kredytu hipotecznego – kapitałowa oraz odsetkowa – ulegają zmianie.

Odsetki na cały przewidziany okres trwania stosunku kredytowego zostają obliczone przez bank, który kwotę tą następnie dodaje do kapitału i wówczas powierzony kapitał dzieli przez ilość rat – okres spłaty zadłużenia.

Początkowo więc przez finansowanego spłacane są przede wszystkim odsetki, a później kapitał.

Ogólnie raty stałe dają w rezultacie niższą kwotę do spłaty przez cały okres kredytowania, przez co budżet kredytobiorcy nie jest nadmiernie obciążany w początkowym okresie kredytowania (jak w przypadku rat malejących).

Wariant ten jest także mniej wymagający w stosunku do zdolności kredytowej finansowanego.

Rata balonowa (płatność balonowa)

Jest to forma spłaty zadłużenia polegająca na spłacaniu tylko odsetek. Następnie, tj. pod koniec okresu kredytowania kredytobiorca spłaca ostatnie odsetki oraz całość powierzonego kapitału.

Ze względu na swą specyfikę rata balonowa wiąże się ze zwiększonym ryzykiem jakie ponosi bank, a jednocześnie z większymi odsetkami, czyli większym zyskiem dla banku, co dla kredytobiorcy oznacza wyższy koszt kredytu hipotecznego. 
Doświadczyłeś już skuteczności profesjonalnych szkoleń? Jak sprzedawać w Internecie - szkolenie

Gotowy, sprawdzony system masowej sprzedaży w Internecie - kopiuj/wklej


 

NAJPOPULARNIEJSZE
POMYSŁ NA BIZNES
MARKETING
EDUKACJA
BIZNES
EMAIL MARKETING
POPULARNE KATEGORIE


Regulamin Serwisu Polityka Prywatności Mapa Serwisu
Copyright zysk24.com © 2011-2021.
All Rights Reserved