Zdolność kredytowa i dokumenty do kredytu hipotecznego 

 

Zdolność kredytowa i dokumenty do kredytu hipotecznego

 Zanim przystąpimy do inwestycji najpierw zwykle zadajemy sobie pytanie czy dostanę kredyt, czy mam zdolność kredytową i jaką mam w ogóle zdolność kredytową ...?

I jak to wszystko sprawdzić, wyliczyć...?

Jednocześnie musimy przygotować całą dokumentację i zrobić to poprawnie, aby zyskać przychylność instytucji finansującej nasze przedsięwzięcie, bowiem wymagane dokumenty do kredytu hipotecznego to nie tylko wniosek...

Zdolność kredytowa

Zanim przystąpimy do planowania inwestycji, często najpierw zadajemy sobie pytanie czy dostanę kredyt…, czy mam zdloność kredytową…oraz jaką mam zdolność kredytową i jak ja wyliczyć…

Warto więc zgłębić pytanie co to jest zdolność kredytowa, a wówczas przeanalizować to jak sprawdzić zdolność kredytową oraz jak zwiększyć zdolność kredytową.

Co to jest zdolność kredytowa – definicja

Zdolność kredytowa jest to wartość określająca sytuację osoby ubiegającej się o kredyt w zakresie jej możliwości spłaty zaciągniętego zobowiązania.

Kredytobiorca musi wykazać, że będzie mieć możliwość spłaty całego zobowiązania oraz odsetek w ustalonym terminie.

Bank w celu zminimalizowania ryzyka związanego z udzielanym kredytem hipotecznym stawia szereg warunków oraz dokonuje szczegółowej analizy sytuacji ekonomicznej kredytobiorcy oraz innych parametrów, dzięki czemu zyskuje relatywnie dużą pewność odzyskania powierzonych środków wraz z odsetkami.

A więc jest to zdolność spłaty kredytu i odsetek w określonym czasie według zawartej pomiędzy finansującym a finansowanym umowie. 

Analiza kredytowa

W każdym przypadku gdy ubiegamy się o kredyt hipoteczny, bank wymaga od nas przedstawienia określonych informacji i przeprowadza analizę kredytową, będącą następnie podstawą decyzji o udzieleniu nam takiego kredytu.

Podstawowymi elementami analizy kredytowej jest analiza:
  • źródeł przychodów osobowy ubiegającej się o kredyt oraz wysokość tych przychodów;

  • istniejących już zobowiązania finansowe, obciążające tą osobę;

  • historii kredytowej;

  • okresu kredytowania;

  • wieku kredytobiorcy;

Ważnym czynnikiem, który jest brany pod uwagę jest również rodzaj zatrudnienia. Dużym atutem jest w tym zakresie posiadanie zatrudnienia na umowę o pracę na czas nieokreślony.

Jeśli natomiast umowa o pracę zawarta jest na czas określony, pomocne może być przedstawienie listu intencyjnego, zawierającego zobowiązanie pracodawcy, że przedłuży nam taką umowę.

Zdecydowanie niechętnie postrzegane przez banki są umowy tzw. śmieciowe (o dzieło, umowa-zlecenie).

Dokumenty do kredytu hipotecznego

Osoba ubiegająca się o kredyt hipoteczny powinna przygotować się na przebrnięcie długiego procesu obejmującego liczne formalności.

Przedłożenie dokumentów do kredytu hipotecznego, które będą wymagane, to kwestia determinowana rodzajem kredytu oraz wewnętrznymi uwarunkowaniami panującymi w danym banku.

Dlatego w zależności od indywidualnej sytuacji oraz warunków kredytu stawianych przez bank, zostaniemy poinformowani o tym jakie dokumenty do kredytu musimy przygotować.

Dokumenty jakie wymagane są przy ubieganiu się o kredyt hipoteczny to przede wszystkim:
  • wniosek kredytowy oraz stosowne załączniki do wniosku

  • dokumenty tożsamości (przeważnie dwa), czyli na przykład dowód osobisty i prawo jazdy

  • zaświadczenie o zatrudnieniu oraz o wysokości netto osiąganych dochodów (w przypadku zatrudnienia na umowę o pracę).
 W swoim czasie banki wymagały także zaświadczenia o uregulowanym stosunku do wojska, jednak wraz z wprowadzeniem zawodowej służby wojskowej takie zaświadczenie przestało być wymagane przez finansujących.

Zaciąganie kredytu hipotecznego to poważna transakcja, do której banki starają się możliwie najskrupulatniej przygotować – przede wszystkim w celu zminimalizowania ryzyka jakie muszą ponosić w związku z udzielaniem tego rodzaju finansowania.

Dlatego cały proces może potrwać nawet kilka miesięcy, a lista dokumentów do kredytu hipotecznego, jakie mogą być wymagane przez dany bank, jest bardzo długa i zależna nie tylko od banku, ale także od rodzaju kredytu i indywidualnej sytuacji klienta.

Potencjalnym kredytobiorcą może być osoba pracująca w oparciu o np. umowę cywilnoprawną (choćby umowa-zlecenie), osoba zatrudniona na umowę o pracę, inne dokumenty będzie musiał złożyć kredytobiorca, który prowadzi własną działalność gospodarczą, a jeszcze inne osoba starająca się o kredyt z dopłatą.

Inne formalności mogą być wymagane w przypadku rezydentów i nierezydentów lub Polaków, którzy pracują poza granicami Polski. Osobnym przypadkiem może być małżeństwo, które stara się o udzielenie kredytu, mając rozdzielność majątkową – wówczas wymagane będzie także przedstawienie takiej rozdzielności w formie aktu notarialnego.

W związku z tym trudno jest wymienić wyczerpujący zbiór procedur i zależności – w każdym przypadku bank będzie rozpatrywać wniosek kredytowy klienta według jego profilu i sytuacji oraz poinformuje to jakie dokumenty do kredytu hipotecznego będą potrzebne. 
Doświadczyłeś już skuteczności profesjonalnych szkoleń? Jak sprzedawać w Internecie - szkolenie

Gotowy, sprawdzony system masowej sprzedaży w Internecie - kopiuj/wklej


 

NAJPOPULARNIEJSZE
POMYSŁ NA BIZNES
MARKETING
EDUKACJA
BIZNES
EMAIL MARKETING
POPULARNE KATEGORIE


Regulamin Serwisu Polityka Prywatności Mapa Serwisu
Copyright zysk24.com © 2011-2021.
All Rights Reserved