Zakup pakietu franczyzowego - koszty i finansowanie 

 

Jak sfinansować zakup pakietu franczyzowego


 Każdy biznes wymaga przemyślanego biznesplanu, z którego jasno wynika jakie koszty wiążą się z jego otwarciem i utrzymaniem.

System franczyzowy nie jest tu wyjątkiem.

W systemi franczyzowym jednak dawca z góry określa ile franczyzobiorca powinien zainwestować.

Wiąże się z tym przyjęta strategia obowiązująca całą sieć i nie ma tutaj wiele miejsca, gdzie biorca może według własnych upodobań ciąć koszty.

Wstępując do sieci musimy więc dokładnie poznać wszystkie wydatki. Musimy także pamiętać, że posiadanie gotówki w szufladzie nie jest jedynym rozwiązaniem...

Weryfikacja kosztów

Mierz siły na zamiary

Wybór określonej sieci franczyzowej i decyzja o wejściu do niej powinna zostać poprzedzona stosowną analizą możliwości finansowych franczyzobiorcy, który musi konkretnie zdefiniować własną sytuację ekonomiczną.

Konieczna jest bowiem weryfikacja czy sytuacja ekonomiczna potencjalnego biorcy pozwala mu na podjęcie inwestycji, jakiej wymaga przystąpienie do wybranej sieci franczyzowej.

Oczywiście, aby biorca mógł obiektywnie ocenić czy stać go na zakup pakietu franczyzowego, musi poznać wszystkie koszty, które będzie musiał ponieść i wydatki, na które musi być przygotowany. 

Wysokość i forma wkładu własnego

W tym celu franczyzobiorca ma prawo wymagać od dawcy udostępnienia mu stosownych informacji w tym zakresie.

Franczyzodawca przed podjęciem współpracy powinien ujawnić wyczerpującą listę wszelkich kosztów wymienionych w pakiecie franczyzowym – w szczególności wysokość wstępnej opłaty franczyzowej oraz bieżących opłat franczyzowych.

Ponadto biorca powinien znać wydatki związane np. ze wspólnym funduszem marketingowym, jeśli takie występują oraz wszystkie przewidywane koszty, jakie biorca będzie ponosić w związku z funkcjonowaniem jego przedsiębiorstwa.

Jest to niezwykle istotne dla racjonalnego przygotowania się, sporządzenia biznesplanu, przewidywania i planowania wszystkich aspektów działalności.

Niejednokrotnie bywa tak, że w ramach opłaty licencyjnej, organizator sieci zapewnia całość lub część wyposażenia i aranżacji placówki, czyli na przykład meble, urządzenia.

Jeśli biorca będzie musiał zapłacić za pierwszą partię towaru, także powinien znać wysokość kosztów z tym związanych. Jeśli dawca jest gotów sfinansować pierwszą dostawę – powinien określić na jakich warunkach.

W każdym wypadku zakup pakietu franczyzowego i przystąpienie do sieci wiąże się koniecznością dysponowania określonym kapitałem.

Wielkość tego kapitału w każdej sieci ustalana jest indywidualnie przez organizatora sieci i może być zdefiniowana w formie określonej kwoty.

W przypadku gdy wkład franczyzobiorcy ma być częścią niezbędnej sumy – może być także określony w postaci wartości procentowych.

Warunki finansowania narzucone prerz dawcę

Oferty franczyzodawców bywają pod tym względem niezwykle zróżnicowane.

Poza koniecznością dysponowania wymaganej wielkości kapitałem, dawca może stawiać także inne warunki dotyczące wnoszonego przez biorcę kapitału.

Może on wymagać na przykład, by pieniądze te nie były pożyczone, może nie akceptować finansowania biorcy ze źródeł zewnętrznych (np. kredyt bankowy), czy też wkład jego wspólników.

Kredyt bankowy na inwestycje

Kredyt bankowy na zakup pakietu franczyzowego

Niemniej bywają także sytuacje odwrotne, w których dawca nie tylko akceptuje finansowanie w postaci kredytu czy leasingu, ale sam pomaga biorcy w uzyskaniu takiego finansowania.  Dawca może zarekomendować trafne rozwiązania w tym zakresie, pomóc w realizacji niezbędnych formalności, sporządzić z biorcą skuteczny i przekonujący biznesplan, a nawet wystąpić jako poręczyciel.

Dla banków w zasadzie nie ma znaczenia czy udzielają finansowania firmie działającej w systemie franczyzowym, czy przedsiębiorstwu jakiegokolwiek innego rodzaju.

Dla biorcy fakt występowania pod szyldem sieci ma jednak znaczenie, gdyż może mu to dać w takim wypadku szansę na podparcie się reputacją znanej marki i wzmocnienie wiarygodności powagą biznesu, którego skuteczność i rentowność została już zweryfikowana działaniem placówek dawcy i innych funkcjonujących już franczyzobiorców.

Zawsze jednak, gdy biorca zamierza finansować przedsięwzięcie przy pomocy kredytu, powinien upewnić się, że dawca akceptuje takie rozwiązanie.

W pewnych okolicznościach zakaz korzystania z kredytów i pożyczek może być uzasadniony tym, że obciążenie takie może być zbyt dużym ciężarem dla przedsiębiorstwa biorcy.

Franczyzodawca opierając się na swoim doświadczeniu jest w stanie obiektywnie ocenić czy i w jakim stopniu kredyt będzie pomocny i pożądany.

Niekiedy może więc zgodzić się także na przykład na sfinansowanie kredytem tylko określonej części wkładu.

Fundusz poręczeń kredytowych

W sytuacji gdy dawca dopuszcza możliwość zaciągnięcia kredytu, ale nie chce go poręczyć, franczyzobiorca musi zapewnić sobie poręczenie w inny sposób.

Jednym z atrakcyjnych rozwiązań mogą się wówczas okazać usługi świadczone przez fundusze poręczeń kredytowych. W ten sposób można uzyskać poręczenie udzielanego przez bank kredytu w zamian za określoną opłatę.

Fundusze poręczeń kredytowych żądają opłat, które naliczane są w formie procentowej i wynoszą zwykle kilka procent wartości poręczenia (do 3%).

Naturalnie, podobnie jak banki, fundusze poręczeń kredytowych narzucają określone warunki i wymagania, którym trzeba sprostać.

Dokonują one stosownej oceny ryzyka, badają prawdopodobieństwo powodzenia przedsięwzięcia i jego potencjalnej rentowności oraz oceniają wiarygodność kredytobiorcy. 

Leasing

Kwotę wymaganego kapitału własnego franczyzobiorcy można także skutecznie obniżyć dzięki skorzystaniu z oferty leasingu.

Biorca może skorzystać z opcji leasingowej oferowanej przez dawcę (jeśli istnieje taka możliwość) lub z usług firmy leasingowej.

Pozwala to na dzierżawę np. potrzebnego sprzętu, urządzeń i wyposażenia, bez konieczności kupowania tych dóbr za gotówkę.

Korzystanie z usług leasingowych również wiąże się odpowiednim oprocentowaniem i narzucanymi przez finansujących warunkami. Procedury są jednak zdecydowanie prostsze w porównaniu z procedurami banków w przypadku udzielania kredytu.

Negocjacja warunków franczyzy i współpracy

Wkład własny to nie tylko gotówka

Naturalnie idealnym i dla każdej ze stron najbardziej komfortowym rozwiązaniem jest wniesienie przez biorcę wkładu ze środków własnych i w żaden sposób nie obciążonych.

Warto pamiętać, że kapitałem biorcy może okazać się również posiadane przez niego przedsiębiorstwo, nieruchomość lub inny składnik majątku o określonej wartości.

Wysokość opłaty wstępnej i termin jej płatności

Jak wiadomo, nie zawsze jest to możliwe, z czego organizator sieci zapewne doskonale zdaje sobie sprawę.

Dlatego znając indywidualną sytuację biorcy może uwzględnić możliwość negocjacji warunków współpracy.
Biorca może negocjować wysokość opłaty wstępnej.

Niekiedy franczyzodawca może także zgodzić się na to, by opłatę tą biorca uregulował w późniejszym terminie, z dochodów działającego już przedsiębiorstwa, np. w ratach, sukcesywnie doliczając opłatę wstępną do bieżących opłat licencyjnych.

Dla biorcy rozwiązanie takie może okazać się bardzo komfortowe, wymaga ono jednak od dawcy zwiększonego zaangażowania w rozpoczęcie współpracy z takim biorcą oraz gotowości do podjęcia z tym związanego.

Bowiem w takim wypadku franczyzodawca musi sfinansować realizację wszystkich swoich zobowiązań wynikających z pakietu franczyzowego i uruchamianiem nowej placówki, godząc się na otrzymanie należności ze sporym opóźnieniem. 
Doświadczyłeś już skuteczności profesjonalnych szkoleń? Jak zdobyć więcej klientów w vendingu.

Gotowy, sprawdzony system masowej sprzedaży w Internecie - kopiuj/wklej


 

NAJPOPULARNIEJSZE
POMYSŁ NA BIZNES
MARKETING
EDUKACJA
BIZNES
EMAIL MARKETING
POPULARNE KATEGORIE


Regulamin Serwisu Polityka Prywatności Mapa Serwisu
Copyright zysk24.com © 2011-2021.
All Rights Reserved