Jak sprawdzić dobrą ofertę franczyzy 

 

Jak sprawdzić dobrą ofertę franczyzy


jak znaleźć dobrą ofertę biznesową

Jak zweryfikować potencjalnego franczyzodawcę i zbadać czy jego oferta jest dobra?

Kiedy już jesteśmy zainteresowani zakupem pakietu franczyzowego konkretnego dawcy, którego oferta wydaje nam się atrakcyjna, przychodzi czas na podjęcie stosownych kroków w celu zgromadzenia informacji na temat tego franczyzodawcy, jego przedsiębiorstwa oraz szczegółów jego oferty franczyzy.

Jedynie racjonalna analiza pozyskanych danych pozwoli nam podjąć świadomą, trafną i ostateczną decyzję.

Spotkanie z franczyzodawcą

 Jedną z podstawowych rzeczy jaką należy zrobić, jest odbycie bezpośredniego spotkania z dawcą. Mamy wówczas możliwość poznać osobiście naszego potencjalnego przyszłego partnera, wyrobić sobie wstępne opinie na jego temat oraz wiele zaobserwować.

W bezpośredniej rozmowie o wiele łatwiej jest uzyskać informacje i nawiązać merytorycznie wartościowy dialog.

Jest to również doskonała okoliczność, by zażądać udostępnienia nam niezbędnych informacji.

Należy pytać o historię rozwoju sieci, pozycję rynkową marki, perspektywy branży, w której prosperuje.

Warto uzyskać od organizatora sieci dane kontaktowe do działających biorców, jak również dowiedzieć się o biorcach, z którymi dawca zakończył współpracę oraz o przyczynach rozwiązania tych umów (przynajmniej tych rozwiązanych w ostatnim czasie).

Kolejne niezbędne informacje dotyczą proponowanych przez dawcę warunków współpracy, jakie przewiduje umowa franczyzy – czas trwania umowy i warunki jej przedłużenia, jak również ewentualnego wypowiedzenia lub odstąpienia od umowy.

Należy też zapoznać się listami asortymentowymi i organizacją zaopatrzenia. Biorca powinien zostać poinformowany o obowiązujących standardach, produktach i usługach oferowanych klientom.

Należy ustalić ograniczenia geograficzne i inne, obowiązki i restrykcje, zakres szkoleń oraz wszelkie koszty początkowe i stałe, a także możliwe źródła finansowania.

Po prostu koniecznością jest pozyskanie wszelkich informacji, które pozwolą na dokonanie oceny, czy rzeczywiście oferta franczyzy jest dobra i dla nas korzystna.

Spotkanie z franczyzobiorcami

Jeśli uda się pozyskać kontakty do biorców działających już w ramach danej sieci, koniecznie trzeba to wykorzystać i postarać się o spotkanie z nimi.

Warto jest bowiem zasięgnąć ich opinii oraz informacji np. o faktycznych kosztach, rzetelności operatora i o tym czy współpraca z nim jest komfortowa, a system dobrze zorganizowany.

Ocena sieci z punktu widzenia właścicieli prosperujących aktualnie sklepów franczyzowych może być bardzo cennym materiałem do rozważenia.

Taki sam wywiad warto przeprowadzić z franczyzobiorcami, którzy przerwali współpracę. Szczególnie interesującym obszarem, który warto zgłębić, są przyczyny rozwiązania takich umów, ale każda inna pozyskana informacja od byłych biorców może okazać się równie pożyteczna.

Niemniej należy pamiętać, że zarówno obecni, jak też dawni biorcy mogą nie tylko odmawiać odpowiedzi na nasze pytania, ale udzielane przez nich odpowiedzi mogą nieco rozmijać się z prawdą i uzyskane w ten sposób mogą nie być ani miarodajne, ani obiektywne.

Przyczyną tego, w przypadku obecnych biorców, może być np. potrzeba ochrony poufnych informacji oraz dbałość o dobre imię sieci, do czego są zobowiązani zawartym kontraktem.  W przypadku biorców, którzy rozwiązali umowy z dawcą, przyczyną braku obiektywizmu może być na przykład negatywny stosunek emocjonalny powstały wskutek doświadczenia porażki w interesach, choć mogło to nastąpić z wielu przyczyn, niekoniecznie z winy dawcy.

Trzeba więc starać się dowiedzieć jak najwięcej, ale zachowując dystans do udzielanych nam informacji.

Inne źródła informacji o franczyzodawcach

Bardzo pomocne w takich badaniach mogą być istniejące instytucje i organizacje, których opinia będzie zdecydowanie bardziej niezależna i obiektywna, niektóre z tych, do których warto się zwrócić to:

- Polska Organizacja Franczyzodawców

- Agencje Rozwoju Regionalnego

- Punkty konsultacyjno-doradcze dla małych i średnich przedsiębiorstw

- Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

- Stowarzyszenia Inicjatyw Społeczno-Gospodarczych

- Instytut Rynku Wewnętrznego i Konsumpcji w Warszawie

- zagraniczne przedstawicielstwa handlowe i ambasady. 
Doświadczyłeś już skuteczności profesjonalnych szkoleń? Jak zdobyć więcej klientów w vendingu.

Gotowy, sprawdzony system masowej sprzedaży w Internecie - kopiuj/wklej


 

NAJPOPULARNIEJSZE
POMYSŁ NA BIZNES
MARKETING
EDUKACJA
BIZNES
EMAIL MARKETING
POPULARNE KATEGORIE


Regulamin Serwisu Polityka Prywatności Mapa Serwisu
Copyright zysk24.com © 2011-2021.
All Rights Reserved