Kandydat na franczyzobiorcę 

 

Kandydat na franczyzobiorcę


Idealny kandydat na franczyzobiorcę to postać będąca niedoścignionym wzorem dla wszyskich przyszłych franczyzobiorców, którzy ubiegają się o kontrakt z wymarzonym dawcą, a dla franczyzodawców to bezcenny skarb, poszukwany w procesie rekrutacji jak przysłowiowa igła w stogu siana.

 Sieć franczyzowa składa się z pojedynczych placówek, a sukcesy i porażki każdej z nich mogą rzutować na całą sieć i markę.

Między innymi dlatego tak ważne jest kto poprowadzi poszczególne placówki, czyli jaka osoba zostanie franczyzobiorcą.

Przy wyborze odpowiednich kandydatów, dawca stoi przed dylematem, jakich cech powinien wymagać od idealnego biorcy, który poprowadzi swoją jednostkę w sposób zgodny z założeniami i oczekiwaniami.

Wśród podstawowych kryteriów wymienić możemy profil zawodowy i wykształcenie, status ekonomiczny i możliwości finansowe, osobowość i predyspozycje.

Bardzo istotnym dla dawcy aspektem formuły franczyzy jest możliwość rozwoju przedsiębiorstwa z wykorzystaniem kapitału biorców. Dlatego posiadanie kapitału i gotowość do zainwestowania wymaganej kwoty to jedno z oczekiwań wobec potencjalnych biorców.

Wymagania jakie stawia się w zakresie doświadczenia, umiejętności czy wykształcenia bywają zróżnicowane, stosownie do specyfiki danej sieci.

Od przyszłego biorcy zwykle nie oczekuje się jednak specjalistycznej wiedzy i kwalifikacji (tego wymaga się raczej od personelu), a wykształcenie średnie często okazuje się wystarczające.

Znacznie bardziej zwraca się uwagę na umiejętności menedżerskie, jakimi odznacza się kandydat, które są niezwykle cenne, a wręcz niezbędne do sprawnego zarządzania przedsiębiorstwem.

Najtrudniejszym i najbardziej rozległym zagadnieniem są kryteria selekcji kandydatów pod względem ich cech osobowości i określonych predyspozycji.  Franczyzodawca musi mieć świadomość czego konkretnie oczekuje pod tym względem od kandydatów i wykazać się poniekąd pewnymi kompetencjami psychologicznymi oraz empatią, aby w pośród wielu potencjalnych biorców dostrzec tych, którzy rzeczywiście realnie spełniają oczekiwania.

Działalność w ramach systemu franczyzowego wiąże się z czerpaniem określonych korzyści, ale także z ograniczeniami i wyrzeczeniami, na które franczyzobiorca musi być gotów, bowiem będzie wymagać się od niego w dużym stopniu podporządkowania obowiązującym warunkom i zasadom, co wymaga pewnej pokory, dyscypliny i pewnej stosownej wobec zasad franchisingu postawy.

Jednocześnie franczyzobiorca prowadzi własne przedsiębiorstwo we własnym imieniu i na własny rachunek, w związku z czym niezbędne są takie cechy jak samodzielność, odpowiedzialność, przedsiębiorczość. W strukturach sieci franczyzowej biorcy powinni odznaczać się także zaangażowaniem i umiejętnością pracy zespołowej, gotowością do wysiłku i poświęcania czasu.

Duże znaczenie ma także motywacja biorcy, pasja i chęć osiągnięcia sukcesu. Mile widziane są znajomość branży oraz stosunek do podejmowanej działalności oparty na zamiłowaniu danej materii.

Wielu dawców wymaga od biorców, by zaangażowali cały swój czas i inicjatywę w rozwój i prowadzenie swojej placówki. Oczekuje się gotowości do odbywania rozbudowanych szkoleń, a niekiedy nawet zrezygnowania z wszystkich innych aktywności o charakterze zarobkowym.

W niektórych przypadkach o wyborze danego kandydata na franczyzobiorcę nie decydują jego kompetencje, doświadczenie i kwalifikacje, lecz poziom intelektualny i przyjęta postawa.

Bez wątpienia biorca powinien być świadomy zasad i reguł, według których decyduje się funkcjonować podejmując decyzję o wstąpieniu do sieci, a jego predyspozycje osobowościowe powinny być adekwatne, aby mógł czuć się komfortowo i odnaleźć zawodowe spełnienie funkcjonując w warunkach formuły franczyzowej.

Z punktu widzenia motywacji, ceni się u biorców nastawienie na zysk i sukces. Nie powinno to jednak być nastawienie na szybkie i łatwe pieniądze, ponieważ efekty nie zawsze przychodzą szybko, a podstawą budowania stabilnej sieci jest długofalowo zakrojona współpraca z biorcami. 
Doświadczyłeś już skuteczności profesjonalnych szkoleń? Jak zdobyć więcej klientów w vendingu.

Gotowy, sprawdzony system masowej sprzedaży w Internecie - kopiuj/wklej


 

NAJPOPULARNIEJSZE
POMYSŁ NA BIZNES
MARKETING
EDUKACJA
BIZNES
EMAIL MARKETING
POPULARNE KATEGORIE


Regulamin Serwisu Polityka Prywatności Mapa Serwisu
Copyright zysk24.com © 2011-2021.
All Rights Reserved