Kontrola franczyzobiorców 

 

Kontrola franczyzobiorców

Czy franczyza naprawdę jest odpowiednią dla Ciebie ofertą biznesową?Zobacz również: Vending - Pomysł na prosty i dochodowy biznes przy małym kapitale

Wszystko o franchisingu:
http://zysk24.com/franczyza

Subskrybuj:
Kanał Zysk24.com na YouTube


 Streszczenie nagrania

Franczyzodawca ma prawo kontrolować placówki franczyzobiorców oraz ich poczynania i powinien to robić w celu zachowania należytych standardów, wizerunku zewnętrznego, jak również porządku wewnątrz całej sieci.

Dawca ma w tym zakresie całkiem szerokie uprawnienia i jest to jak najbardziej uzasadnione. Niemniej jednak zakres uprawnień kontrolnych dawcy powinien zostać jasno zdefiniowany, a określając je należy pamiętać, że zasady te powinny pozwolić na realizację celów:

- informacyjnych,

- koordynacyjnych,

- inspiratorskich,

- doradczych,

- profilaktycznych.

Cele informacyjne służą po prostu uzyskaniu niezbędnych informacji.

Realizacja funkcji koordynacyjnej ma na celu dbałość o zapewnienie zgodnego z planem przebiegu określonych przedsięwzięć franczyzodawcy.

Cele inspiratorskie opierają się na założeniu, że sama świadomość sprawowania kontroli będzie stymulować do bardziej rzetelnej pracy i dążenia do lepszych rezultatów.

Dla franczyzobiorcy istotne jest również wsparcie i doradztwo. Sprawowanie działań kontrolnych powinno być zorganizowane w taki sposób, aby stwarzać także sposobność przeprowadzania konsultacji, bowiem weryfikując poszczególne czynniki można na bieżąco wskazywać sposoby ich słabe strony i instruować franczyzobiorcę w jaki sposób może on uzyskać lepsze efekty.  Natomiast dzięki realizacji funkcji profilaktycznej pojawia się możliwość zapobiegania potencjalnym błędom i nieprawidłowościom, jakie mogłyby się pojawić.

Rola działań kontrolnych wydaje się więc niezwykle istotna dla prawidłowego działania poszczególnych placówek, a prawidłowa ich realizacja może zapewnić harmonijne funkcjonowanie całej sieci, gdyż działanie placówki, sposób i jakość świadczenia przez nią usług ma kluczowe znaczenie.
kontrola działania firmy
Ponadto dawca uprawniony jest do kontroli dokumentacji finansowej i niezbędnych dokumentów, których okazania ma prawo zażądać. Franczyzodawca posiada także prawo wstępu do lokalu franczyzobiorcy.

Prawo takie przysługuje mu (lub osobie przez niego oddelegowanej) bez uprzedzenia o każdej porze dnia i nocy.

Mimo tak szerokiego wachlarza uprawnień kontrolnych, jakimi dysponuje dawca, nie może on ich jednak nadużywać. Kontrola ma swoje określone funkcje służące zachowaniu tożsamości i jednolitości systemu, i jej sprawowanie nigdy nie może przekroczyć ich granicy.

Biorca jest bowiem autonomicznym przedsiębiorcą i może domagać się uszanowania jego praw. W przeciwnym wypadku działania dawcy mogą okazać się kontrowersyjne w świetle przepisów prawa antymonopolowego. 
Doświadczyłeś już skuteczności profesjonalnych szkoleń? Jak zdobyć więcej klientów w vendingu.

Gotowy, sprawdzony system masowej sprzedaży w Internecie - kopiuj/wklej


 

NAJPOPULARNIEJSZE
POMYSŁ NA BIZNES
MARKETING
EDUKACJA
BIZNES
EMAIL MARKETING
POPULARNE KATEGORIE


Regulamin Serwisu Polityka Prywatności Mapa Serwisu
Copyright zysk24.com © 2011-2021.
All Rights Reserved