Opracowanie koncepcji przedsiębiorstwa 

 

Opracowanie koncepcji przedsiębiorstwa

W przypadku formuły franczyzowej opracowanie koncepcji przedsiębiorstwa jest niczym innym, jak stworzeniem modelu biznesowego i wypracowaniem w praktyce zestawu skutecznych metod, strategii i technik pozwalających na osiągnięcie rynkowego powodzenia firmy w sposób łatwy do wdrożenia i powtarzalny.

 Skuteczność koncepcji powinna zostać potwierdzona działaniem jednostek pilotażowych i uzyskiwaniem przez te jednostki zadowalających wyników.

Całą koncepcję opracowuje się w celu przekazania jej franczyzobiorcom w postaci nie tylko pomysłu na biznes, a wręcz swoistego kompleksowego przepisu na biznes zawierającego określone zasoby niematerialne, know-how, zasady działania, standardy, szkolenia itd.

Przepis ów musi zostać przygotowany w sposób umożliwiający biorcom minimalizację ryzyka, jakie wiąże się z rozwojem firmy oraz sprawne uruchomienie firmy i jej prowadzenie w oparciu o skuteczne procedury.

Dlatego każdy aspekt proponowanego przez dawcę modelu biznesowego powinien zostać dopracowany i sprawdzony przez jednostki pilotażowe, co pozwoli franczyzobiorcy na otwarcie nowej firmy ze świadomością, że ryzyko jest minimalne, a prawdopodobieństwo odniesienia sukcesu - bardzo wysokie.

Koncepcja przedsiębiorstwa musi obejmować przekazanie biorcy szczegółowej wiedzy o prawidłowym sposobie prowadzenia przedsiębiorstwa i opracowana powinna zostać zgodnie z założeniem, że biorca w oparciu o nią będzie w stanie rozpocząć działalność i mimo braku doświadczenia, stosując się do zdefiniowanej w niej formuły, przy wsparciu dawcy, zdoła rozwinąć przedsiębiorstwo w ramach stosunku franczyzowego i osiągnąć zadowalające rezultaty.

Dla harmonijnego rozwoju i funkcjonowania sieci franczyzowej dawca powinien pamiętać, jak ważne są cechy koncepcji przedsiębiorstwa, takie jak prostota, łatwo definiowalny asortyment i powtarzalność.

Prostota jest czynnikiem niezwykle istotnym w fazie wdrażania nowego franczyzobiorcy.

Im bardziej prosta jest koncepcja, tym łatwiej i szybciej biorca może się wszystkiego nauczyć i skutecznie powielać pozyskaną wiedzę.  Wysoki stopień skomplikowania i złożoności koncepcji może znacznie utrudnić rozwój sieci już na etapie rekrutacji, a następnie może pochłonąć masę energii z powodu konieczności prowadzenia mozolnych szkoleń, ostatecznie podniesie ryzyko pojawiania się błędów popełnianych przez biorców oraz może powodować trudności w egzekwowaniu przyjętych standardów, przez co jakość oferowana konsumentom łatwo może się obniżyć i trudniej będzie zachować spójny, jednolity charakter sieci jako całości.

Dlatego w strukturach franczyzowych (bez względu na charakter danego pomysłu) im prostsza jest koncepcja przedsiębiorstwa, tym lepiej i sprawniej funkcjonować będzie cała sieć franczyzowa.

Produkty lub usługi koniecznie muszą być powtarzalne i ujednolicone. To warunek powodzenia przedsięwzięcia.

Asortyment oferowany konsumentom musi być jasno zdefiniowany i zawsze taki sam, zawsze właśnie taki jaki klienci utożsamiają z wypromowanym znakiem towarowym.

Franczyzobiorca musi otrzymać wszystkie niezbędne receptury i procedury obsługi klienta oraz szkolenie w zakresie ich stosowania. Także tutaj istotna jest prostota, z przyczyn podobnych do wyżej już opisanych.

Duże znaczenia ma jednak również innowacyjność.

Produkt, z którym wchodzimy na rynek powinien mieć w sobie coś co odróżni nas w tle konkurencji, spowoduje, że będzie postrzegany jako inny, oryginalny, wyjątkowy.

Możemy inspirować się istniejącymi już na rynku rozwiązaniami, ale nigdy nie wolno nam ich kopiować.

Zatem podsumujmy:

Opracowując koncepcję przedsiębiorstwa na potrzeby przyszłej sieci franczyzowej należy nieustannie mieć na uwadze nasze podstawowe cele, które stanowią niejako kręgosłup franchisingu. Koncepcja przedsiębiorstwa musi w tym przypadku wychodzić naprzeciw następującym celom:

- zastosowanie pomysłów, produktów i innych elementów, które wróżą sukces rynkowy,

- możliwość łatwego tworzenia nieokreślonej liczby kopii stworzonego i opracowanego przez franczyzodawcę przedsiębiorstwa (placówek pilotażowych).

I każda z tych kopii ma sprawnie funkcjonować. Właśnie to jest bowiem istotą systemu franczyzowego. 
Doświadczyłeś już skuteczności profesjonalnych szkoleń? Jak zdobyć więcej klientów w vendingu.

Gotowy, sprawdzony system masowej sprzedaży w Internecie - kopiuj/wklej


 

NAJPOPULARNIEJSZE
POMYSŁ NA BIZNES
MARKETING
EDUKACJA
BIZNES
EMAIL MARKETING
POPULARNE KATEGORIE


Regulamin Serwisu Polityka Prywatności Mapa Serwisu
Copyright zysk24.com © 2011-2021.
All Rights Reserved