Pakiet franczyzowy 

 

Pakiet franczyzowy

Tworzenie pakietu franczyzowego jest tak naprawdę zebraniem w całość wszystkich narzędzi, które franczyzodawca przewiduje przekazać franczyzobiorcom.

 Zastosowanie owych narzędzi powinno zagwarantować pomyślne uruchomienie przedsiębiorstwa i powodzenie w jego prowadzeniu.

Jak wiadomo pakiet franczyzowy zawiera nie tylko teoretyczne założenia, lecz rzetelnie przygotowane zasoby poparte realnym doświadczeniem franczyzodawcy.

Spory ładunek danych i zasobów, pozwalających na stworzenie pakietu franczyzowego płynie z doświadczenia zdobywanego dzięki prowadzeniu jednostek pilotażowych.

Po odpowiednio długim okresie ich funkcjonowania, gdy stworzony przez dawcę system został wdrożony w życie, funkcjonuje prawidłowo i realizuje założone efekty – wówczas dawca jest gotowy do opracowania pakietu franczyzowego.

Pakiet franczyzowy zawiera wszystko to, co dawca zobowiązuje się zapewnić franczyzobiorcom w ramach nawiązywanej współpracy.

Jest to swoisty zbiór różnego rodzaju zasobów, tworzący nie tylko koncepcję, pomysł i przepis na udany biznes, ale całe kompleksowe zaplecze zawierające wszystkie składniki niezbędne do jego skutecznego otwarcia i prosperowania.

Pakiet franczyzowy jest jednak zobowiązaniem obustronnym, gdyż dawca zobowiązuje się przekazać biorcy określone zasoby, ale jednocześnie franczyzobiorca zobowiązuje się z nich korzystać i stosować je w ramach prowadzonego na zasadach franczyzy przedsiębiorstwa.

Część zobowiązań dawcy dotyczy pomocy w uruchomieniu placówki, a część obejmuje świadczenie określonych usług przez cały okres trwania stosunku franczyzowego.  Klasyczne składowe pakietu franczyzowego to:

- Zasady określające lokalizację działania firmy. Wiedza ta pozwala wybrać miejsce siedziby, które zapewni oczekiwane warunki i otoczenie dla harmonijnego działania placówki. Wytyczne te wskazują konkretne cechy i rodzaj lokalizacji, która adekwatna będzie do specyfiki danej sieci.

- Parametry samego obiektu, jego wielkość, wystrój, urządzenie, adaptacja. Dawca często wychodzi z propozycją określonego wyposażenia lokalu, a także pomaga w kontakcie z dostawcami wyposażenia i urządzeń.

- Porady w zakresie marketingu, plany promocji i kampanii reklamowych oraz zasady ich organizacji.

- Wsparcie przy załatwianiu formalności (pozwolenia, koncesje).

- Wytyczne w zakresie rekrutacji pracowników obejmujące źródła pozyskiwania oraz procedury i kryteria selekcji kandydatów.

- Szkolenia dla biorcy i jego pracowników. Forma i zakres takich szkoleń mogą być różne w zależności od specyficznych potrzeb właściwych dla danego systemu. Szkolenia obejmować mogą wiedzę z zakresu księgowości, marketingu, HR, logistyki, rynku i konkurencji, informatyki i oprogramowania, szkolenia produktowe, techniczne (specjalistyczne urządzenia) i inne.

- Ustalenia planu szkoleń i ich częstotliwość.

- Główne normy i zasady obsługi klienta.

- Dokładne informacje o przyjętym systemie pracy.

- Uregulowanie kwestii zaopatrzenia i pomoc lub pośredniczenie w jego organizacji.

- Oprogramowanie.

- Informacja o dostępnych dla biorcy źródłach finansowania (np. kredyty).

- Ramy czasowe nawiązywanej współpracy, czyli na jaki okres zawarta zostaje umowa franczyzowa oraz warunki jej przedłużania. W interesie obydwu stron jest to, by stosunek franczyzowy trwał wiele lat, gdyż franczyzodawcy daje to stabilizację, a franczyzobiorcy pewność zwrotu zainwestowanego kapitału oraz stały dochodowy biznes. 
Doświadczyłeś już skuteczności profesjonalnych szkoleń? Jak zdobyć więcej klientów w vendingu.

Gotowy, sprawdzony system masowej sprzedaży w Internecie - kopiuj/wklej


 

NAJPOPULARNIEJSZE
POMYSŁ NA BIZNES
MARKETING
EDUKACJA
BIZNES
EMAIL MARKETING
POPULARNE KATEGORIE


Regulamin Serwisu Polityka Prywatności Mapa Serwisu
Copyright zysk24.com © 2011-2021.
All Rights Reserved