Podręcznik operacyjny 

 

Podręcznik operacyjny

Podręcznik operacyjny to szczególna składowa pakietu franczyzowego. Określany także niekiedy jako księga standardów.

 Na treść podręcznika operacyjnego składa się wiedza o tym, jak franczyzobiorca powinien prawidłowo prowadzić firmę.

Dla dawcy pełni on również funkcję zabezpieczającą przed ujawnieniem objętych tajemnicą zasobów, gdyż jest ważną częścią metod prawnych, pozwalających dawcy na ochronę know-how i innych poufnych informacji.

Podręcznik operacyjny pozostaje własnością dawcy, a biorca na mocy umowy franczyzowej otrzymuje dostęp do niego i prawo użytkowania zobowiązując się do zachowania wszystkich zawartych w nim informacji w tajemnicy, zarówno w trakcie trwania stosunku franczyzowego, jak i po jego zakończeniu.

W trakcie trwania współpracy dawca systemu powinien nieustannie pracować nad doskonaleniem systemu oraz podręcznika operacyjnego oraz sukcesywnie udostępniać biorcom jego zaktualizowane wersje.

W przypadku zakończenia współpracy biorca zobowiązany jest do zwrotu podręcznika.  Co zawiera podręcznik operacyjny?

Jest to zbiór instrukcji, metod, procedur, opisów i informacji, które pozwalają skutecznie prowadzić przedsiębiorstwo według koncepcji opracowanej przez dawcę.

Opisy, wskazówki i wytyczne opisane są w sposób szczegółowy i mogą obejmować na przykład:

- Wstęp zawierający idee i filozofię przedsiębiorstwa, powinności obydwu stron umowy, wdrożenie w charakter działalności.

- System operacyjny, sposób organizacji działalności.

- Informacje techniczne o wyposażeniu placówki i jego obsłudze, instrukcje i szczegóły eksploatacyjne maszyn, urządzeń i elementów wyposażenia, sposoby i cele ich wykorzystania.

- Instrukcje operacyjne zawierające szczegółowe wskazówki o działaniu placówki, m.in. godziny otwarcia, zasady zaopatrzenia, rekrutacja pracowników, a także ich stroje, zasady ich wynagrodzenia i szkolenia, wszelkie standardy (towarowe, jakościowe, obsługi klienta), instrukcje prowadzenia księgowości, administracji, inwentaryzacji, rozliczeń, transakcji, opłaty licencyjne, metody promocyjne, marketingowe, techniki sprzedażowe, wytyczne w zakresie ubezpieczeń, strategie wizerunkowe, zasady wykorzystania nazw i znaków towarowych.

- Wzory transakcji handlowych, wzory umów i druków.

- Zasady organizacji współpracy, objaśnienie struktury organizacyjnej i wskazanie osób oddelegowanych przez dawcę do kontaktu z biorcą. - Kontakty rekomendowanych dostawców, podwykonawców itp.


Doświadczyłeś już skuteczności profesjonalnych szkoleń? Jak zdobyć więcej klientów w vendingu.

Gotowy, sprawdzony system masowej sprzedaży w Internecie - kopiuj/wklej


 

NAJPOPULARNIEJSZE
POMYSŁ NA BIZNES
MARKETING
EDUKACJA
BIZNES
EMAIL MARKETING
POPULARNE KATEGORIE


Regulamin Serwisu Polityka Prywatności Mapa Serwisu
Copyright zysk24.com © 2011-2021.
All Rights Reserved