Podręcznik operacyjny 

 

Podręcznik operacyjny


książki o biznesie i prowadzeniu firmy
Podręcznik operacyjny to szczególna składowa pakietu franczyzowego. Określany także niekiedy jako księga standardów.

Na treść podręcznika operacyjnego składa się wiedza o tym, jak franczyzobiorca powinien prawidłowo prowadzić firmę. Dla dawcy pełni on również funkcję zabezpieczającą przed ujawnieniem objętych tajemnicą zasobów, gdyż jest ważną częścią metod prawnych, pozwalających dawcy na ochronę know-how i innych poufnych informacji.

Podręcznik operacyjny pozostaje własnością dawcy, a biorca na mocy umowy franczyzowej otrzymuje dostęp do niego i prawo użytkowania zobowiązując się do zachowania wszystkich zawartych w nim informacji w tajemnicy, zarówno w trakcie trwania stosunku franczyzowego, jak i po jego zakończeniu.

W trakcie trwania współpracy dawca systemu powinien nieustannie pracować nad doskonaleniem systemu oraz podręcznika operacyjnego oraz sukcesywnie udostępniać biorcom jego zaktualizowane wersje. W przypadku zakończenia współpracy biorca zobowiązany jest do zwrotu podręcznika.

Co zawiera podręcznik operacyjny?
Jest to zbiór instrukcji, metod, procedur, opisów i informacji, które pozwalają skutecznie prowadzić przedsiębiorstwo według koncepcji opracowanej przez dawcę.

Opisy, wskazówki i wytyczne opisane są w sposób szczegółowy i mogą obejmować na przykład:
- Wstęp zawierający idee i filozofię przedsiębiorstwa, powinności obydwu stron umowy, wdrożenie w charakter działalności.
- System operacyjny, sposób organizacji działalności.
- Informacje techniczne o wyposażeniu placówki i jego obsłudze, instrukcje i szczegóły eksploatacyjne maszyn, urządzeń i elementów wyposażenia, sposoby i cele ich wykorzystania.
- Instrukcje operacyjne zawierające szczegółowe wskazówki o działaniu placówki, m.in. godziny otwarcia, zasady zaopatrzenia, rekrutacja pracowników, a także ich stroje, zasady ich wynagrodzenia i szkolenia, wszelkie standardy (towarowe, jakościowe, obsługi klienta), instrukcje prowadzenia księgowości, administracji, inwentaryzacji, rozliczeń, transakcji, opłaty licencyjne, metody promocyjne, marketingowe, techniki sprzedażowe, wytyczne w zakresie ubezpieczeń, strategie wizerunkowe, zasady wykorzystania nazw i znaków towarowych.
- Wzory transakcji handlowych, wzory umów i druków.
- Zasady organizacji współpracy, objaśnienie struktury organizacyjnej i wskazanie osób oddelegowanych przez dawcę do kontaktu z biorcą.
- Kontakty rekomendowanych dostawców, podwykonawców itp.

Jeśli masz jakiekolwiek pytania związane z tematyką poruszaną w tym artykule - pisz do nas śmiało. Staramy się być z Wami w kontakcie tak bardzo, jak tylko pozwala na to szybko biegnący cenny czas. A zadawane przez Was pytania i Wasze sugestie inspirują nas do tworzenia kolejnych ciekawych artykułów.
 

NAJPOPULARNIEJSZE
POMYSŁ NA BIZNES
MARKETING
EDUKACJA
BIZNES
EMAIL MARKETING
POPULARNE KATEGORIE


Regulamin Serwisu Polityka Prywatności Mapa Serwisu
Copyright zysk24.com © 2011-2019.
All Rights Reserved