Promocja oferty franczyzy 

 

Promocja oferty franczyzy

jak wypromować nową firmę

Potencalny franczyzobiorca ma przed sobą tak wiele ofert franczyzy, że skuteczne dotacie do niego może nie być łatwe.

 Wachlarz ofert jest bogaty, a biorca kieruje się przede wszystkim własnym interesem oraz informacjaji, do których jest w stanie dotrzeć.

Opracowanie koncepcji i przygotowanie pakietu franczyzowego w sposób przemyślany, rzetelny i merytorycznie wartościowy to tylko jedna strona medalu.

Treść oferty skierowanej do potencjalnych franczyzobiorców musi uwzględniać także ich potrzeby i oczekiwania.

Ponadto całość opracowana musi zostać w sposób, który w oczach biorców zaprezentuje się znakomicie, przekonująco i profesjonalnie.

Tylko wówczas przyszły biorca będzie mógł zostać przekonany, że współpraca z właśnie tym dawcą to słuszna decyzja i pewna droga do zbudowania opłacalnego biznesu.

Skutecznym i przekonującym narzędziem promocji własnego systemu franczyzowego jest propagowanie go za pośrednictwem jednostek pilotażowych.

Dzięki temu można bowiem na żywym i funkcjonującym przykładzie unaocznić atrakcyjność koncepcji, przejrzystość zasad współpracy, poziom dopracowania systemu i możliwe do osiągnięcia dochody – dobrze prosperująca jednostka pilotażowa jest dowodem na skuteczność oferowanej koncepcji i dostarcza argumentów nie do zbicia.

Organizator sieci odpowiednio wcześnie powinien przygotować się także do przeprowadzenia szeregu tradycyjnych działań marketingowych, takich jak zadbanie o obecność przedstawicieli mediów, radia, prasy, telewizji na otwarciu placówki, a nawet postaranie się o przygotowanie i emisję reportaży w telewizji, artykułów prasowych itp. Obok mediów można zaprosić przedstawicieli lokalnej władzy.

Otwarcie powinno być uroczyste, a im większy rozgłos będzie mu towarzyszyć, tym lepiej.

Kolejnym medium, w którym aktywność dawcy jest niezbędna, to Internet - tutaj oferta franczyzy obecna być musi bezwzględnie. Przemawia za tym kilka powodów.  Po pierwsze reklama w Internecie jest po prostu tania i pozwala na prezentację oferty, dotarcie do wielu osób przy nieporównywalnie mniejszych wydatkach, niż dzieje się to w mediach tradycyjnych. Zatem obowiązkowo należy fakt ten wykorzystać.

Po drugie, brak obecności w Internecie to ogromny uszczerbek na wizerunku i wiarygodności w oczach wszystkich zainteresowanych. Każda bowiem szanująca się firma musi posiadać własną stronę WWW, dzięki czemu umożliwi każdej zainteresowanej osobie możliwość kontaktu online oraz udostępni stosowne informacje o swojej działalności, swoje dane, a także ofertę.

Witryna firmowa jest jednocześnie skutecznym narzędziem w budowaniu wizerunku i promowaniu pakietu franczyzowego.

Obok tej podstawowej formy aktywności w Internecie, mamy do dyspozycji wiele innych doskonałych narzędzi marketingowych, jak choćby sieci społecznościowe, płatne reklamy, artykuły w portalach internetowych itd.

Franczyzodawca nie powinien jednak ograniczać się do promowania swojej oferty, marki i swoich produktów/usług. Powinien on jednocześnie wskazywać na swoją wyjątkowość pośród ofert innych dawców oraz na jasne i atrakcyjne zasady współpracy z biorcami, oferowane przez siebie warunki i podkreślać ich najmocniejsze punkty.

Kolejnym narzędziem promocji pakietu franczyzowego są targi, wystawy, konferencje. W takich miejscach można dać sobie szansę zostania zauważonym przez wiele osób będących atrakcyjnymi kandydatami na franczyzobiorców.

Podczas wydarzeń takich jak targi franczyzy istnieje możliwość nawiązania wielu wartościowych kontaktów i znajomości.

Ponadto pozwala to na poznanie branży, identyfikację konkurencji, badanie oczekiwań biorców.  Jednym z podstawowych elementów, niekiedy niedocenianym, jest odpowiednie zaprojektowanie i sporządzenie druków reklamowych, ulotek, broszur, materiałów informacyjnych, które pozwalają na wygodne przekazanie informacji wielu zainteresowanym, np. podczas spontanicznego spotkania na targach franczyzy.

Brak takich materiałów może natomiast być postrzegane jako brak stosownego przygotowania i brak profesjonalizmu.

Marketing pakietu franczyzowego to wymagające zadanie, którego przeprowadzenie musi być równie starannie przemyślane jak wszystkie inne elementy koncepcji i pakietu franczyzowego.

Zanim jednak przystąpimy do promocji swojej oferty należy przygotować prezentację firmy i procedury postępowania rekrutacyjnego.

Żeby bowiem nie zaprzepaścić przewidywanych efektów promocji, musimy dokładnie wiedzieć co robić w kolejnym etapie, a więc musimy być gotowi na sytuacje, w których zaczną napływać zgłoszenia kandydatów.

Wówczas zajdzie potrzeba organizacji spotkań, prowadzenia rozmów, selekcji potencjalnych franczyzobiorców, niekiedy także prowadzenia negocjacji itd.

W chwili rozpoczęcia własnej promocji powinny być więc odpowiednio przygotowane procedury rekturacyjne.

A co potem…? Przychodzi czas podpisania umowy z wybranymi biorcami i realizacji założeń pakietu franczyzowego. 
Doświadczyłeś już skuteczności profesjonalnych szkoleń? Jak zdobyć więcej klientów w vendingu.

Gotowy, sprawdzony system masowej sprzedaży w Internecie - kopiuj/wklej


 

NAJPOPULARNIEJSZE
POMYSŁ NA BIZNES
MARKETING
EDUKACJA
BIZNES
EMAIL MARKETING
POPULARNE KATEGORIE


Regulamin Serwisu Polityka Prywatności Mapa Serwisu
Copyright zysk24.com © 2011-2021.
All Rights Reserved