Sprawozdawczość w Oddziale Franczyzowym 

 

Sprawozdawczość w oddziale sieci franczyzowej

Opracowując koncepcję przedsiębiorstwa dawca musi wziąć pod uwagę fakt, iż docelowo pojawi się wiele placówek składających się na jego sieć. Całą tą strukturę będzie trzeba kontrolować na wielu płaszczyznach, ponieważ niezbędne jest nieustanne koordynowanie działania całej sieci.

 W tym celu już od początku trzeba przemyśleć w jaki sposób zapewnić sprawną organizację przepływu informacji wewnątrz całej sieci, dzięki czemu będzie możliwość skutecznego monitorowania działania wszystkich placówek jako jednostek oraz każdej z nich w tle całości.

Pozwoli to na podejmowanie właściwych decyzji i m.in. działań naprawczych, optymalizacyjnych i ciągłe udoskonalanie systemu.

W tym celu dawca powinien wymagać od biorców stosownej sprawozdawczości i przedstawić im przejrzystą jej formę.

Dlatego należy jasno określić jakich informacji wymagać od franczyzobiorców oraz skonstruować optymalny system ich przekazywania.

Sprawozdawczość powinna obejmować przede wszystkim informacje w zakresie sprzedaży, zysków i strat, ale nie bez znaczenia będą także innego rodzaju informacje o działaniu poszczególnych placówek, a sposób ich przekazywania powinien być usystematyzowany, by biorcy dokładnie wiedzieli jakich informacji się od nich wymaga oraz w jakim trybie i terminach powinni je przekazywać.

Istnienie przejrzystych zasad realizacji wymagań dotyczących sprawozdawczości pozwoli franczyzobiorcom na skuteczne wywiązywanie się z tego obowiązku.

Najbardziej funkcjonalnym rozwiązaniem będzie więc przygotowanie stosownych formatek i wzorów sprawozdawczych wraz z określeniem częstotliwości dostarczania raportów.

Dla franczyzodawcy takie sprawozdania i raporty zwykle okazują się niezbędne. Służą one do celów analitycznych i porównawczych, jak również usprawnią przepływ informacji pomiędzy wszystkimi franczyzobiorcami.

Dzięki sprawnie zorganizowanej sprawozdawczości możliwa jest wewnętrzna optymalizacja wszelkich działań, weryfikacja skuteczności stosowanych technik, kampanii reklamowych, wykrywanie istniejących lub potencjalnych błędów i analiza różnorakich parametrów, jakie mogą mieć wpływ na uzyskiwane wyniki.

Franczyzobiorcy nie powinni więc postrzegać tego wymogu jako ograniczanie ich praw i swobód, czy nadmierą kontrolę.

Przekazywane informacje pozwalają bowiem na koordynację sieci, co w dalszej perspektywie jest czynnikiem wpływającym na jej stabilne funkcjonowanie oraz udoskonalanie. 
Doświadczyłeś już skuteczności profesjonalnych szkoleń? Jak zdobyć więcej klientów w vendingu.

Gotowy, sprawdzony system masowej sprzedaży w Internecie - kopiuj/wklej


 

NAJPOPULARNIEJSZE
POMYSŁ NA BIZNES
MARKETING
EDUKACJA
BIZNES
EMAIL MARKETING
POPULARNE KATEGORIE


Regulamin Serwisu Polityka Prywatności Mapa Serwisu
Copyright zysk24.com © 2011-2021.
All Rights Reserved