Struktura organizacyjna sieci franczyzowej 

 

Struktura organizacyjna sieci franczyzowej

 Przyszły franczyzodawca zanim rozpocznie sprzedaż licencji musi w pełni dopracować zaplecze organizacyjne, które zapewni mu pełną kontrolę nad wszystkimi aspektami działania powstającej sieci i pozwoli mu skutecznie koordynować rozwój i funkcjonowanie przedsięwzięcia.

Z drugiej strony należyta organizacja w każdym aspekcie systemu konieczna jest dla zapewnienia biorcom wszystkich niezbędnych im zasobów.

W pewnej mierze organizator sieci posiada struktury organizacyjne działające na potrzeby prowadzenia placówek pilotażowych.

Takie początkowe zaplecze pokierowane w umiejętny sposób powinno zaspokoić potrzeby sieci w początkowej fazie jej rozwoju, gdy rozpoczynają działalność pierwsi franczyzobiorcy.

Wraz z rozwojem sieci struktura organizacyjna będzie się rozrastać i wymagać delegowania zadań, rekrutacji i szkoleń nowych pracowników odpowiednich działów.

Od samego początku dawca musi być jednak przygotowany w zakresie rozwiązań logistycznych i uwarunkowań terytorialnych, w związku z konkretnymi lokalizacjami, w których powstaną pierwsze placówki biorców.

Rozpoczynając sprzedaż licencji dawca musi także posiadać już zespół wyszkolonych pracowników, których kwalifikacje pozwolą na realizację zadań związanych w uruchamianiem pierwszych placówek (promocja, rekrutacja, szkolenia itp.).

Funkcjonowanie prawidłowo skonstruowanej struktury organizacyjnej musi obejmować:

- Finanse – ustalanie opłat franczyzowych na właściwym poziomie, obsługę księgowości dla biorców, system sprawozdawczości finansowej.

- Marketing – obsługa wszelkich działań związanych z promocją sieci, pozyskiwaniem nowych franczyzobiorców, wzmacnianiem marki i kreowaniu wizerunku, badania rozwojowe itp.

- Sprzedaż licencji – idealną osobą do pełnienia związanych z tą funkcją obowiązków jest sam organizator sieci. Z czasem jednak niezbędne będzie powierzenie tych zadań jednemu z pracowników, dlatego warto możliwie wcześnie rozpocząć wdrażanie takiej osoby w kwestie prowadzenia rekrutacji, selekcji kandydatów, prowadzenia rozmów i negocjacji, prezentacji firmy i pakietu franczyzowego w umiejętny sposób.

- Zaopatrzenie – organizacja i koordynacja zaopatrzenia placówek w produkty, materiały, surowce. System zaopatrzenia bezwzględnie musi być sprawny i niezawodny. Dział ten jest także odpowiedzialny za działanie systemu obsługi zamówień, narzędzi usprawniających (systemy informatyczne), zapewnienie źródeł i dostawców oferujących najlepsze ceny, pośredniczenie.

- Nadzór nad funkcjonowaniem sieci – zakres zadań związanych ze sprawowaniem nadzoru nad pracą całej sieci jest dość szeroki i obejmuje sprawy związane ze wsparciem działalności biorców, doradztwem, kwestiami organizacyjnymi, sprawowaniem kontroli i innymi. Dobrym pomysłem jest powierzenie tych obowiązków osobie odpowiedzialnej za sprzedaż licencji. 
Doświadczyłeś już skuteczności profesjonalnych szkoleń? Jak zdobyć więcej klientów w vendingu.

Gotowy, sprawdzony system masowej sprzedaży w Internecie - kopiuj/wklej


 

NAJPOPULARNIEJSZE
POMYSŁ NA BIZNES
MARKETING
EDUKACJA
BIZNES
EMAIL MARKETING
POPULARNE KATEGORIE


Regulamin Serwisu Polityka Prywatności Mapa Serwisu
Copyright zysk24.com © 2011-2021.
All Rights Reserved