Zaopatrzenie sieci franczyzowej 

 

Zaopatrzenie sieci franczyzowej


jak zorganizować kwestie logistyczne zanim otworzysz firmę
Jak wiadomo, sieć franczyzowa, by mogła skutecznie funkcjonować, musi realizować zasady franczyzy i założenia związane z jednolitym wizerunkiem oraz jakością, jaką wszystkie placówki oferują konsumentom.

Dlatego oferowane produkty i usługi świadczone przez poszczególne jednostki muszą odznaczać się zawsze tymi samymi właściwościami i bezwględnie muszą być nośnikiem jednakowej jakości i cech, kojarzonych przez ogół odbiorców z daną marką.

Założenie to wydaje się niemożliwe do zrealizowania w sytuacji, gdy każdy franczyzobiorca zapewnia sobie dostawy towaru indywidualnie na własną rękę i każdy zaopatruje się u innego dostawcy.

W związku z tym organizator sieci musi rozwiązać ważną kwestię zaopatrzenia. Pewność zachowania tak pożądanej jednolitości zyska on tylko wówczas, gdy sam zorganizuje dla wszystkich franczyzobiorców zaopatrzenie we wszystkie towary, surowce i materiały z tego samego źródła. I co najważniejsze, źródło to będzie sprawdzone już i przetestowane przez dawcę w jego jednostkach pilotażowych.

Ponadto dawca narzuca biorcom tzw. centralne listy asortymentowe, które mogą obejmować nawet do 80% całego asortymentu. Jeśli biorca zamierza wprowadzić do swojej oferty produkty nie wymienione na centralnej liście asortymentowej, musi uzyskać akceptację dawcy.

Zatem w celu zachowania jednorodności sieci dawca może narzucić biorcom źródło zaopatrzenia, tak by mieli oni obowiązek zaopatrywania się wyłącznie u niego lub u innego dostawcy, ale takiego, którego dawca zarekomenduje. Taka strategia wprawdzie rozwiązuje problem utrzymania tych samych standardów we wszystkich placówkach sieci. W sytuacji takiej mogą pojawić się jednak wątpliwości z punktu widzenia prawa antymonopolowego. Mogą pojawić się zarzuty przeciw dawcy, że stosuje on niedozwolone praktyki monopolistyczne i próbuje w nieetyczny sposób zmaksymalizować swoje zyski.

Aby uniknąć takiego ryzyka i uniknąć podobnych zarzutów, organizator sieci stanie przed koniecznością przedstawienia racjonalnych, obiektywnych i przekonujących argumentów, dzięki którym jasno będzie mógł wykazać, że strategia taka służy interesom całej sieci i tym samym interesom każdego biorcy, a jej zastosowanie jest konieczne, gdyż pozwala utrzymać jednolite standardy w każdej placówce i jest to jedyny powód takiej organizacji zaopatrzenia.

W rzeczywistości obok wymienionych wyżej racji, praktyka zaopatrywania się u dawcy pozwala franczyzobiorcom na uzyskanie dodatkowych oszczędności, więc jest ekonomicznie uzasadniona i opłacalna dla wszystkich.
Biorcy są bowiem często młodymi przedsiębiorcami bez doświadczenia w danej branży. Organizator sieci natomiast, jako twórca danej koncepcji (zwykle przez lata wypraktykowanej), posiada sprawdzone kontakty i od dawna współpracuje z zaufanymi dostawcami. Dlatego jest on w stanie sprawniej zapewnić dostawy towaru dobrej jakości, a robiąc duże zamówienia może wynegocjować atrakcyjne ceny.
A z tych korzyści bez wątpienia czerpią wszyscy, stąd zazwyczaj biorcy z zadowoleniem akceptują taką strategię.

Jeśli masz jakiekolwiek pytania związane z tematyką poruszaną w tym artykule - pisz do nas śmiało. Staramy się być z Wami w kontakcie tak bardzo, jak tylko pozwala na to szybko biegnący cenny czas. A zadawane przez Was pytania i Wasze sugestie inspirują nas do tworzenia kolejnych ciekawych artykułów.
 

NAJPOPULARNIEJSZE
POMYSŁ NA BIZNES
MARKETING
EDUKACJA
BIZNES
EMAIL MARKETING
POPULARNE KATEGORIE


Regulamin Serwisu Polityka Prywatności Mapa Serwisu
Copyright zysk24.com © 2011-2019.
All Rights Reserved