Zaopatrzenie sieci franczyzowej 

 

Zaopatrzenie sieci franczyzowej

 Jak wiadomo, sieć franczyzowa, by mogła skutecznie funkcjonować, musi realizować zasady franczyzy i założenia związane z jednolitym wizerunkiem oraz jakością, jaką wszystkie placówki oferują konsumentom.

Dlatego oferowane produkty i usługi świadczone przez poszczególne jednostki muszą odznaczać się zawsze tymi samymi właściwościami i bezwględnie muszą być nośnikiem jednakowej jakości i cech, kojarzonych przez ogół odbiorców z daną marką.

Założenie to wydaje się niemożliwe do zrealizowania w sytuacji, gdy każdy franczyzobiorca zapewnia sobie dostawy towaru indywidualnie na własną rękę i każdy zaopatruje się u innego dostawcy.

W związku z tym organizator sieci musi rozwiązać ważną kwestię zaopatrzenia.

Pewność zachowania tak pożądanej jednolitości zyska on tylko wówczas, gdy sam zorganizuje dla wszystkich franczyzobiorców zaopatrzenie we wszystkie towary, surowce i materiały z tego samego źródła.

I co najważniejsze, źródło to będzie sprawdzone już i przetestowane przez dawcę w jego jednostkach pilotażowych.

Ponadto dawca narzuca biorcom tzw. centralne listy asortymentowe, które mogą obejmować nawet do 80% całego asortymentu.

Jeśli biorca zamierza wprowadzić do swojej oferty produkty nie wymienione na centralnej liście asortymentowej, musi uzyskać akceptację dawcy.

Zatem w celu zachowania jednorodności sieci dawca może narzucić biorcom źródło zaopatrzenia, tak by mieli oni obowiązek zaopatrywania się wyłącznie u niego lub u innego dostawcy, ale takiego, którego dawca zarekomenduje.

Taka strategia wprawdzie rozwiązuje problem utrzymania tych samych standardów we wszystkich placówkach sieci.

W sytuacji takiej mogą pojawić się jednak wątpliwości z punktu widzenia prawa antymonopolowego.  Mogą pojawić się zarzuty przeciw dawcy, że stosuje on niedozwolone praktyki monopolistyczne i próbuje w nieetyczny sposób zmaksymalizować swoje zyski.

Aby uniknąć takiego ryzyka i uniknąć podobnych zarzutów, organizator sieci stanie przed koniecznością przedstawienia racjonalnych, obiektywnych i przekonujących argumentów, dzięki którym jasno będzie mógł wykazać, że strategia taka służy interesom całej sieci i tym samym interesom każdego biorcy, a jej zastosowanie jest konieczne, gdyż pozwala utrzymać jednolite standardy w każdej placówce i jest to jedyny powód takiej organizacji zaopatrzenia.

W rzeczywistości obok wymienionych wyżej racji, praktyka zaopatrywania się u dawcy pozwala franczyzobiorcom na uzyskanie dodatkowych oszczędności, więc jest ekonomicznie uzasadniona i opłacalna dla wszystkich.

Biorcy są bowiem często młodymi przedsiębiorcami bez doświadczenia w danej branży.

Organizator sieci natomiast, jako twórca danej koncepcji (zwykle przez lata wypraktykowanej), posiada sprawdzone kontakty i od dawna współpracuje z zaufanymi dostawcami.

Dlatego jest on w stanie sprawniej zapewnić dostawy towaru dobrej jakości, a robiąc duże zamówienia może wynegocjować atrakcyjne ceny.

A z tych korzyści bez wątpienia czerpią wszyscy, stąd zazwyczaj biorcy z zadowoleniem akceptują taką strategię. 
Doświadczyłeś już skuteczności profesjonalnych szkoleń? Jak zdobyć więcej klientów w vendingu.

Gotowy, sprawdzony system masowej sprzedaży w Internecie - kopiuj/wklej


 

NAJPOPULARNIEJSZE
POMYSŁ NA BIZNES
MARKETING
EDUKACJA
BIZNES
EMAIL MARKETING
POPULARNE KATEGORIE


Regulamin Serwisu Polityka Prywatności Mapa Serwisu
Copyright zysk24.com © 2011-2021.
All Rights Reserved