Zasoby przedsiębiorstwa 

 

Zasoby przedsiębiorstwa
Zobacz również: Vending - Pomysł na prosty i dochodowy biznes przy małym kapitale

Wszystko o franchisingu:
http://zysk24.com/franczyza

Subskrybuj:
Kanał Zysk24.com na YouTube


 Streszczenie nagrania

Przy dokonywaniu rzetelnej oceny czynników decydujących o powodzeniu rozwoju firmy w formie franchisingu, obok oceny otoczenia rynkowego, należy dokonać analizy własnych zasobów z uwzględnieniem zasobów rzeczowych (materialnych), finansowych, ludzkich oraz niematerialnych.

Pozwoli nam to ocenić własny potencjał oraz dostępne narzędzia, jakie posiadamy do wykorzystania.

Tym samym uświadomimy sobie na jakie poczynania możemy sobie pozwolić, jakie ryzyko się z nimi wiąże, jakie wyzwania będziemy w stanie udźwignąć oraz zlokalizujemy swoje słabe strony, co będzie podstawą do zaplanowania odpowiednich kroków w celu uzupełnienia ewentualnych braków.
Analiza zasobów przedsiębiorstwa to podstawowy element biznesplanu dla nowej firmy.
Zasoby rzeczowe (zasoby materialne) to różnorodne dobra w postaci materialnej, np. nieruchomości, park maszynowy, samochody itp.

Zasoby finansowe to kondycja finansowa przedsiębiorstwa, osiąganie (lub brak) nadwyżek finansowych, zdolność kredytowa, płynność, zobowiązania.

Bez względu na posiadane zasoby finansowe kluczową rolę odgrywa właściwe zarządzanie nimi.

Im lepsza kondycja finansowa firmy, tym szerszy wachlarz możliwości, siła przebicia, wiarygodność, lepsza pozycja w negocjacjach i zdecydowanie pewniejszy start każdego wdrażanego projektu oraz łatwiejszy i szybszy rozwój.

Zasoby ludzkie mają nieocenione znaczenie w każdym aspekcie funkcjonowania firmy. Liczba posiadanych pracowników, poziom ich zaangażowania, lojalność oraz posiadanie niezbędnych kwalifikacji to czynniki decydujące o prawidłowym funkcjonowaniu każdej firmy.

W przypadku przyszłego franczyzodawcy, przed którym stoi wiele specyficznych zadań, możliwość ich delegowania rzetelnym, lojalnym i wykwalifikowanym pracownikom nabiera szczególnego znaczenia.  Dlatego odpowiednio wcześniej należy przemyśleć czy przy pomocy posiadanego zespołu pracowników będziemy w stanie rozwinąć sieć franczyzową i skutecznie koordynować jej funkcjonowanie.

Zasoby niematerialne to specyficzny rodzaj zasobów. Trudno je wycenić, a dla każdego przedsiębiorstwa kształtować się one mogą w sposób niepowtarzalny.

Wśród zasobów niematerialnych możemy wymienić wizerunek i reputację przedsiębiorstwa, posiadane rynki zbytu oraz ich stabilność (lojalny klient), wypracowane wewnętrzne systemy funkcjonowania, w tym informacyjne, kultura organizacyjna, obowiązujące normy, zachowania społeczne, kwalifikacje pracowników.

Zasoby te, choć niekiedy trudne do uchwycenia, bywają ogromnie cenne, a przy umiejętnym prowadzeniu przedsiębiorstwa, niezwykle wartościowe i wzajemnie się wzmacniające, mogą stać się źródłem siły i stabilności firmy, marki i całej sieci franczyzowej.

Zasoby niematerialne często stanowią o wartości, którą odbiera franczyzobiorca, jako ważny element systemu gwarantującego mu odniesienie sukcesu.

Wiedza i lojalność pracowników wzmocni pozytywny wizerunek firmy i pozwoli na przekazanie biorcom odpowiednich kompetencji, reputacja zapewni im klientów itp. 
Doświadczyłeś już skuteczności profesjonalnych szkoleń? Jak zdobyć więcej klientów w vendingu.

Gotowy, sprawdzony system masowej sprzedaży w Internecie - kopiuj/wklej


 

NAJPOPULARNIEJSZE
POMYSŁ NA BIZNES
MARKETING
EDUKACJA
BIZNES
EMAIL MARKETING
POPULARNE KATEGORIE


Regulamin Serwisu Polityka Prywatności Mapa Serwisu
Copyright zysk24.com © 2011-2021.
All Rights Reserved