Źródła dochodów franczyzodawcy 

 

Źródła dochodów franczyzodawcy

czy franczyza się opłaca i skąd się biorą dochody właściciela firmy
Rozwój sieci franczyzowej pozwala franczyzodawcy na stworzenie nowych źródeł dochodów.

 Podstawowym celem tworzenia sieci franczyzowej jest powiększanie skali prowadzonej działalności gospodarczej i maksymalizacja zysków.

Chęć osiągania określonych dochodów jest więc podstawowym bodźcem prowadzącym do decyzji o przekształceniu firmy w dawcę i rozpoczęcia działalności w formule franczyzy.

Dlatego też planowanie dochodów i ich konkretnych źródeł będzie jednym z najważniejszych elementów biznesplanu, decydującym o celowości całego przedsięwzięcia.

Jedną z największych zalet systemu franczyzowego jest możliwość rozwoju biznesu z wykorzystaniem kapitału biorców. W znacznym stopniu ogranicza to związane z inwestycją wydatki franczyzodawcy, pozwalając mu na relatywnie szybką ekspansję i pozystanie szerszych źródeł dochodu.

Przygotowując się do więc do rozpoczęcia sprzedaży licencji przyszły dawca musi dokonać kalkulacji swoich kosztów i dochodów związanych z funkcjonowaniem sieci.

Dochody franczyzodawcy pochodzą z opłat uiszczanych przez biorców. Opłaty te muszą być na tyle wysokie, by pokryć koszty i przynieść dawcy satysfakcjonujący zysk, a jednocześnie na tyle niskie, by nie zniechęcić i nie przytłoczyć franczyzobiorców.

Podstawowe elementy dochodów franczyzodawcy to wstępna opłata licencyjna (ang. an initial franchise fee) oraz bieżąca opłata licencyjna (ang. on-going franchise free, a royalty).

Opłatę licencyjną wstępną franczyzobiorca uiszcza jednorazowo.

Jest to opłata za włączenie go do sieci oraz udostępnienie pakietu franczyzowego i nie powinna być źródłem zysku dla dawcy. Opłata ta w swych założeniach pokrywa koszty związane z uruchomieniem nowej placówki, szkoleń wstępnych i różnych kosztów przygotowawczych.  Wstępna opłata licencyjna powinna ona przekraczać 10% wkładu biorcy.

Jej wysokość ustalana jest indywidualnie w każdej sieci i zależna jest wielu zmiennych, a nawet bywa negocjowana w indywidualnych przypadkach, co dawca powinien dopuszczać, gdyż każdy potencjalny franczyzobiorca znajduje się innej sytuacji i narzucanie sztywnych reguł w tym zakresie może nie być najlepszym rozwiązaniem, biorąc pod uwagę założenie prężnego rozwoju sieci.

Niekiedy nawet w franczyzodawca pozwala na odroczenie płatności opłaty wstępnej i doliczenie jej do opłat bieżących uiszczanych w trakcie funkcjonowania placówki.

Ważnym czynnikiem również wpływającym na wysokość wstępnej opłaty jest wartość oferowanego przez dawcę znaku towarowego oraz know-how, czyli niezwykle istotnych elementów przedmiotu franczyzy.

Na wysokość tej opłaty wpływ mają również takie zmienne jak powierzony biorcy obszar, okres obowiązywania zawieranego porozumienia, indywidualny charakter danej sieci.

Opłata licencyjna bieżąca jest opłatą uiszczaną regularnie przez cały okres trwania stosunku franczyzowego.

Opłata ta jest dla dawcy źródłem zysków. Uiszczana jest przez biorców z tytułu wykorzystywania znaków towarowych i know-how dawcy oraz korzystania z innych usług, np. szkoleń i stałego wsparcia.

Opłata bieżąca może mieć formę stałej ustalonej z góry kwoty płaconej przez biorców w cyklach miesięcznych. Częściej jednak naliczana jest w formie procentowej od wartości obrotów uzyskiwanych przez placówkę biorcy.

Franczyzobiorcy muszą liczyć się ponadto z koniecznością współfinansowania działań marketingowych sieci, do której należą.

Opłaty promocjno-reklamowe (ang. advertising fee) nie są dla dawcy źródłem zysku.

Omawiając jednak kwestię opłat licencyjnych nakładanych na biorców, należy zaznaczyć w tym miejscu ich obecność także opłat promocyjno-reklamowych.

Dawca jest odpowiedzialny za organizację działań promocyjnych i oczekuje od biorców ich współfinansowania.

W ten sposób wpłaty (mogą być także w postaci procentowej od obrotu lub określonej kwoty) wszystkich biorców składają się na tego typu fundusz, pozwalający na pokrycie kampanii reklamowych, z których korzysta cała sieć. 
Doświadczyłeś już skuteczności profesjonalnych szkoleń? Jak zdobyć więcej klientów w vendingu.

Gotowy, sprawdzony system masowej sprzedaży w Internecie - kopiuj/wklej


 

NAJPOPULARNIEJSZE
POMYSŁ NA BIZNES
MARKETING
EDUKACJA
BIZNES
EMAIL MARKETING
POPULARNE KATEGORIE


Regulamin Serwisu Polityka Prywatności Mapa Serwisu
Copyright zysk24.com © 2011-2021.
All Rights Reserved