Przepisy Sanitarne Dla Vendingu Spożywczego 

 

Przepisy Sanitarne Dla Vendingu Spożywczego

Automaty vendingowe sprzedające produkty spożywcze objęte są odpowiednimi przepisami sanitarnymi w zakresie produkcji i handlu takimi artykułami. W związku z tym zachowanie higieny automatów sprzedających oraz ich stanu technicznego jest jednym z obowiązków firm operatorskich.

Jak w każdej branży, firmy i przedsiębiorcy zobowiązani są do przestrzegania stosownych przepisów prawnych, które regulują działalność gospodarczą i zgodnie z jej specyfiką nakładają na prowadzących firmy odpowiednie obowiązki.

Spis treści:

Postanowienia nowych przepisów sanitarnych dla vendingu spożywczego

 W branży vendingowej również nie jest inaczej. Mamy na myśli w tym miejscu przede wszystkim przepisy sanitarne dotyczące produkcji i handlu artykułami żywnościowymi. Głównym aktem prawny, do którego należy się w tym kontekście odnieść, jest UWAWA z dnia 11 maja 2001 r. o warunkach zdrowotnych żywności i żywienia wraz z późniejszymi zmianami i odnośnymi rozporządzeniami.

Wymienione przepisy sanitarne dotyczą nie tylko automatów vendingowych, ale oczywiście również serwisantów. Na mocy tej ustawy firmy operatorskie powinny przestrzegać:
 • konieczności posiadania przez osoby serwisujące maszyny sprzedające stosownych badań lekarskich – w Polsce jest to powszechnie znana książeczka zdrowia
 • konieczności zachowania automatów sprzedających w warunkach należytej higieny oraz odpowiedniego ich stanu technicznego
 • konieczności przechowywania oraz transportu artykułów spożywczych, a także samych automatów vendingowych, w warunkach odpowiadających obowiązującym wymogom sanitarnym

Automaty vendingowe sprzedające PAKOWANE produkty spożywcze

W przypadku słodyczy, przekąsek i innych fabrycznie pakowanych produktów spożywczych sprawa jest dla firmy operatorskiej relatywnie prosta. A w zasadzie najprostsza spośród wszystkich typów automatów spożywczych.

Tutaj nie mamy do czynienia z potrzebą zbyt rygorystycznego przestrzegania higieny w procesie przygotowywania artykułów żywnościowych – bo w tym przypadku firma operatorska ich wcale nie produkuje. Przedsiębiorca taki odbiera od dostawcy gotowe produkty, które są już zapakowane. Operator umieszcza jedynie towar w automacie.

Z inną sytuacją mamy do czynienia w przypadku maszyn sprzedających świeżą żywność, jak na przykład świeże kanapki, sałtki itp. Tutaj zdecydowanie większe znaczenie mają warunki transportu tego typu towaru, odpowiedniego przechowywania i magazynowania. A więc dbałość o zachowanie warunków zgodnych z przepisami sanitarnymi powinna być zachowana podczas całego procesu – od odbioru produktu od dostawcy, aż do jego ostatecznej sprzedaży klientowi.

Świeża żywność wymaga zazwyczaj przede wszystkim przechowywania w odpowiednio niskiej temperaturze. Jednak nie wiele się to różni od handlu fabrycznie pakowanymi np. batonami – jeśli będzie zbyt ciepło to mogą się rozpuścić. I nawet jeśli całkowicie pominiemy w tym miejscu wszelkie aspekty prawne, to w takim wypadku będzie to mieć bardzo negatywny skutek marketingowy – nasz klient po prostu drugi raz takiego batona nie kupi z naszej maszyny.

Ponadto tradycyjne automaty vendingowe przeznaczone do sprzedaży żywności są standardowo fabrycznie wyposażone w agregat chłodniczy i pod tym względem działa praktycznie tak samo jak każda domowa lodówka. Natomiast same produkty takie jak świeże kanapki lub sałatki również można znaleźć na rynku już gotowe do załadowania do maszyny, czyli zapakowane przez producenta.

Termin przydatności do spożycia wg przepisów

Niby sprawa jest dla każdego jasna i nie wymagająca komentarza. Ale okazuje się, że duża część nowych w branży, dopiero zakładających swoje firmy osób w ogóle sobie nie zaprząta tym głowy…

Tymczasem jednak godną poruszenia kwestią jest w tym miejscu termin przydatności do spożycia i oczywista konieczność jego przestrzegania. Pod tym względem firma vendingowa w zasadzie niczym się nie różni od zwykłego sklepu spożywczego, czy jakiegokolwiek innego punktu handlowego oferującego klientom pakowane lub niepakowane produkty spożywcze.

O terminach przydatności do spożycia musimy po prostu pamiętać. I warto je kontrolować przy zakupie, zwłaszcza jeśli zaopatrujemy się u „niesprawdzonego” jeszcze dostawcy, aby nie okazało się, że kupiliśmy na „promocji” sporą partię żywności, której termin przydatności do spożycia kończy się jutro lub pojutrze.

Naturalnie takie przypadki zdarzają się rzadko. Jednak kontrola terminów przydatności ma również znaczenie podczas planowania procesów logistycznych. Jeśli zarządzamy firmą operatorską, musimy wiedzieć ile towaru potrzebujemy do zatowarowania swoich automatów, jak szybko sprzedamy daną partię towaru (zanim minie termin przydatności) oraz jak duży zapas możemy zrobić, aby produkty nie przeterminowały się w magazynie i czy mamy w magazynie odpowiednie warunki, aby tego typu towar móc bezpiecznie magazynować aż do chwili jego sprzedaży.

Firmy, które sprzedają wyłącznie słodycze i przekąski, takie jak batony, chipsy, paluszki itp. oraz napoje w butelkach, puszkach i kartonikach, mają tutaj najłatwiej. Terminy przydatności do spożycia tego typu produktów są zazwyczaj bardzo długie i mogą one być bezpiecznie i łatwo magazynowane przez nawet wiele miesięcy.

Zdecydowanie bardziej troskliwie muszą dbać w tym aspekcie o swój asortyment firmy oferujące w swoich automatach świeżą żywność. Ma to nie tylko swój wymiar prawny w świetle higieny i wymogów sanitarnych, ale także estetyczny i marketingowy. Po prostu nieświeża kanapka – nawet jeśli jest jeszcze „zdatna” do spożycia – nie jest już tak smaczna, a w połowie już więdnące liście sałaty nie kuszą swoim wyglądem do zakupu. 

Dokumenty i atesty sanitarne dla maszyn vendingowych

Na polskim rynku vendingowym wciąż dominują kawomaty lub szerzej ujmując automaty do napoi gorących i/lub zimnych. Bowiem od lat kawomaty stanowią podstawę polskiego vendingu, ale coraz częściej spotykamy również maszyny, które serwują nam napoje chłodzące w kubeczkach lub świeżo wyciskany sok z pomarańczy itp.

Jednak w przypadku wszystkich tego typu automatów do napoi mamy już poniekąd do czynienia z produkcją artykułów żywnościowych. Kawa i inne napoje nie są produktem gotowym i zapakowanym. Jest to produkt przygotowywany w automacie dopiero w chwili jego zakupu – gdy klient wrzuci monetę i naciśnie przycisk wyboru.

Napoje przyrządzane są z produktów sypkich (kawa mielona lub „proszki” instant, syropów itp.). Zatem firma z kawomatami musi realizować wymagania przepisów sanitarnych o produkcji artykułów spożywczych.

Po pierwsze, kawomaty powinny posiadać stosowne atesty higieniczne potwierdzające, że elementy automatów mające kontakt z żywnością wykonane są z materiałów dopuszczonych do takiego ich zastosowania. W naszym kraju honoruje się wyłącznie atesty sanitarne uzyskane od krajowych instytucji. Natomiast większość działających w Polsce maszyn to sprzęt importowany z innych krajów. Dlatego powinność dopełnienia wszelkich formalności z tym związanych spoczywa na dostawcy automatów.

Omawiane tutaj przepisy obowiązują również, gdy kupujemy automaty używane. A właściciel firmy operatorskiej powinien pamiętać o tym, by przed zakupem automatów sprawdzić, czy nabywany przez niego sprzęt posiada takie „papiery”. Podsumowując, każdy kawomat, który zastosowany jest w warunkach użytku publicznego, powinien mieć odpowiedni atest higieniczny.

Jednak atesty to jedno, a zachowanie należytej higieny to drugie. Żadne dokumenty, ani przepisy prawne nie zapewnią czystości, jeśli nie zadba o to operator. Każdy automat sprzedający świeże artykuły spożywcze prędzej czy później stanie się źródłem bakterii i zarodników pleśni, jeśli nie będzie regularnie czyszczony i dezynfekowany. A w takim przypadku może stać się zagrożeniem dla zdrowia klientów.

Z tego powodu właściciel firmy vendingowej powinien we własnym zakresie i z własnej inicjatywy pamiętać o zachowaniu swoich maszyn w odpowiednim stanie higienicznym i utrzymywać standardy sanitarne. Dlatego nie tylko dbałość o same produkty/półprodukty jest tutaj istotna, ale także o części, elementy mechaniczne i akcesoria samych kawomatów, które mają kontakt z żywnością.

HACCP w firmie vendingowej

I w tym miejscu dotarliśmy do HACCP oraz jego zastosowania w vendingu. Jest to bowiem bardzo użyteczny i aktualnie najbardziej doskonały system kontroli jakości żywności.

W firmie vendingowej wdrożenie systemu HACCP daje obraz całego spectrum zagadnień, które musi wziąć pod uwagę każdy właściciel firmy operatorskiej chcący podążać za najwyższymi standardami jakości oferowanych usług.

Pomocne w tym będzie określenie CCP, czyli Krytycznych Punktów Kontrolnych procesu produkcji – w naszym przypadku procesu przyrządzania kawy oraz innych napojów. Podejście oparte na HACCP oraz CCP bardzo pomaga zrozumieć i zaplanować wszystkie czynności zapewniające optymalną dbałość o nasz sprzęt oraz zachowanie wysokich standardów sanitarnych.

Zorganizowana w ten sposób praca serwisantów odwdzięczy się nam nie tylko w postaci higieny i czystości, ale również pod względem marketingowym oraz w formie doskonałej kondycji technicznej naszych maszyn sprzedających napoje gorące. 

Rodzaje i typy automatów sprzedających napoje w kontekście wymogów i przepisów sanitarnych

Także sama decyzja o wyborze i zakupie konkretnych modeli automatów sprzedających podejmowana bywa przez operatorów niejednokrotnie właśnie w oparciu o analizę krytycznych punktów kontrolnych CCP. Analiza jest stosunkowo prosta – im więcej dany model automatu / kawomatu posiada krytycznych punktów kontrolnych, tym więcej wymaga czasu, energii i środków do jego obsługi i serwisowania.

Zatem im więcej CCP ma dany model, tym więcej pracochłonne będzie jego użytkowanie, czyli więcej czasu pracy serwisanta, a więc utrzymanie takiej maszyny będzie droższe, a ewentualne zaniedbania mogą być bardziej ryzykowne.

Jednak w praktyce wcale nie jest tak źle. Wystarczy podstawowa wiedza techniczna, czyli „gdzie i kiedy zajrzeć”, a opisane w dalszej części artykulu CCP maszyn napojowych szczegółowo wyjaśnia wszystko co powinien wiedzieć serwisant kawomatu.

Pod względem sanitarnym możemy zwrócić uwagę na dwa rodzaje kawomatów i innych automatów do napoi – każda z tych grup różni się pod względem zastosowanej technologii i procesów przygotowywania napoi, ale także pod względem obsługi serwisowej:
 • Automaty tradycyjne – posiadają mikser, który służy do mieszania składników napoju. Następnie gotowy napój dedykowanymi przewodami przelewany jest do kubka, który finalnie odbiera klient, jako gotowy produkt. Automaty tego typu są na polskim rynku najbardziej rozpowszechnione.
 • Automaty bezmikserowe – jak nazwa wskazuje maszyny do napoi tego typu nie posiadają miksera. Tutaj składniki wybranego napoju podawane są bezpośrednio do kubka, nie uczestniczą w tym procesie żadne podzespoły pośrednie. Produkty sypkie lub syropy mieszane są bezpośrednio w kubku pod wpływem energii silnego strumienia wody do niego wlewanej.
Poniższe porównanie CCP – krytycznych punktów kontrolnych dla automatów tradycyjnych i bezmikserowych daje dość jasny obraz różnic zastosowanych w nich konstrukcji. Modele bezmikserowe okazują zdecydowanie łatwiejsze w obsłudze i punktów CCP posiadają znacznie mniej.

Czy jednak oznacza to, że są lepsze? Jednoznacznie nie chcemy tej kwestii rozstrzygać. Choćby dlatego, że bardziej prosta konstrukcja niekoniecznie musi oznaczać wyższą jakość serwowanych napoi. Kupując sprzęt do firmy, wybór konkretnych modeli automatów to sprawa dość złożona i wieloaspektowa. Piszemy o tym w wielu innych artykułach oraz w książce Vending – pomysł na biznes tani, prosty i dochodowy. Natomiast aspekt standardów higienicznych i wymogów sanitarnych jest tylko jednym z elementów tej układanki i z pewnością – moim przynajmniej zdaniem – wcale nie najważniejszym.

CCP – automaty do napoi – elementy wejściowe

Ujęcie wody z sieci wodociągowej

Woda, którą pobiera kawomat do produkcji napoi spożywczych, bezwzględnie musi spełniać wymagania wody pitnej. Nie ma mowy o czerpaniu przez automat wody biologicznie lub chemicznie zanieczyszczonej.

W osobnym artykule bardzo obszernie opisaliśmy kwestię jakości wody dla kawomatów. Ma ona znaczenie nie tylko higieniczne, ale również efektywnie wpływa na jakość napojów oraz zachowanie dobrej kondycji technicznej kawomatu (przede wszystkim ze względu na odkładanie się kamienia w systemie wodnym automatu).

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości, a nawet czysto profilaktycznie zalecamy stosowanie filtrów wodnych. Są one stosunkowo niedrogie i łatwo dostępne. Natomiast jeśli twardość wody okazuje się zbyt uciążliwa, można zastosować również zmiękczaczy wody.

Woda ze zbiornika wewnętrznego w automacie sprzedającym napoje gorące

Standardowo kawomaty zasilane są wodą z sieci wodociągowej (zupełnie tak jak domowa pralka). Do takiego trybu pracy są one fabrycznie przystosowane i jest to z pewnością najlepsze rozwiązanie. Bywają jednak lokalizacje, które nie oferują dostępu do sieci wodociągowej (lub jest to utrudnione z uwagi na potrzebę zbyt inwazyjnej ingerencji w architekturę danego obiektu).

W takim przypadku można – jeśli mimo wszystko aspekt ekonomiczny jest obiecujący – stosować zbiorniki umieszczone w obudowie kawomatu. Technicznie jest to całkiem proste, wystarczy zainstalować odpowiednią pompę wody.

Takie rozwiązanie ma swoje minusy, ponieważ serwisant musi dostarczać do kawomatu nie tylko produkty wsadowe, ale również zbiorniki z wodą, co w niektórych przypadkach może wymagać nawet innego, większego samochodu.

Jednak „plusy” też są tutaj bardzo odczuwalne. Po pierwsze, daje nam to pełną niezależność od sieci wodociągowej. Po drugie, pozwala nam zarabiać w punktach niemożliwych do objęcia w inny sposób (bywa że konkurencja nawet nie zdaje sobie sprawy, że to takie proste – wystarczy pompka i „baniak”).

Tak czy inaczej musimy zadbać o higieniczny aspekt wody w naszych maszynach vendingowych. I tutaj istotne są dwa elementy.

Po pierwsze, oczywiście jakość i czystość samej wody – tutaj również należy zastosować filtr wodny, jeśli nie jesteśmy pewni pochodzenia/czystości wody. Jednak w takim przypadku możemy filtrować wodę filtrem zewnętrznym – nie poprzez filtr zamontowany wewnątrz automatu sprzedającego, lecz niezależnym filtrem zewnętrznym bezpośrednio przed umieszczeniem wody w pojemniku, który następnie dostarczony zostanie do kawomatu przez serwisanta. Dzięki temu jednym filtrem możemy uzdatniać wodę do wielu kawomatów.

 Po drugie, musimy pamiętać o utrzymanie czystości wewnątrz zbiorników na wodę. Jak wiadomo, „stojąca” woda sprzyja pojawianiu się glonów i innych procesów, które sprawiają, że woda traci cechy świeżości.

Dlatego trzeba dbać o czystość przy wymianie wody w zbiornikach oraz starać się, aby nie stała ona w kawomatach zbyt długo. Jeśli lokalizacja jest dobra i napoje dobrze się sprzedają, to nie ma z tym problemu – przeciwnie, świeżą wodę trzeba wtedy często uzupełniać. Jednak jeśli trafi się np. w zakładzie pracy dzień wolny lub święta itp. to warto o tym pamiętać.

Produkty wsadowe – kawa i/lub „proszki” instant i syropy do automatów sprzedających

W tym miejscu w zasadzie nie ma zbyt wiele kwestii do skomentowania. Kawa do kawomatów kupowana jest przez operatorów vendingowych w gotowych opakowaniach w postaci ziaren całych lub mielonych, a także instant. To samo dotyczy syropów i innych produktów instant typu shake, zupy, czekolady itd.

Oczywiście produkty te powinny spełniać wszelkie normy bakteriologiczne oraz żywnościowe. I o tym operator musi wiedzieć i pamiętać. Jednak o to martwi się producent i dostawca tego typu produktów.

Naszą firmę vendingową zaopatrujemy w produkty wsadowe, które są już gotowe do spożycia i zapakowane w torebki. Zatem jedyne o co musimy się martwić to w zasadzie wyłącznie termin przydatności do spożycia… i wysoka marża :)

…A tak na poważnie… jako operator musimy upewnić się, że kupowane przez nas produkty dopuszczone są do obrotu w Polsce. Jednak dziś na rynku mamy już sprawdzonych i wyspecjalizowanych dostawców produktów dla vendingu, więc nie ma w tej kwestii najmniejszego problemu.

Kubki do kawomatów i mieszadełka

Sprawa kubków wydaje się prosta. I poniekąd tak jest. Ale musimy tutaj pamiętać o kwestiach bardzo istotnych, takich jak choćby temperatura serwowanych w naszym automacie napoi.

Kubki do kawomatów również powinny posiadać atest stwierdzający, że zostały one wyprodukowane przy użyciu materiałów dopuszczonych do kontaktu ze środkami spożywczymi. O to także martwi się producent/dostawca, ale my podczas wyboru i zakupu naszych kubeczków musimy zwrócić uwagę na to, czy otrzymujemy właśnie takie kubki o jakie nam chodzi.

Natomiast w przypadku napoi gorących, musimy upewnić się, że nasze kubki nadają się do kontaktu z wysokimi temperaturami. Wiele spośród dostępnych na rynku kubków jednorazowych nie nadaje się do napoi gorących i nie są one odporne na działanie temperatur powyżej 50 stopni.

Dotyczy to nie tylko tanich kubeczków i mieszadełek, które kuszą niską ceną zakupu, ale potem okazują się niezdatne do użytku. Warto bowiem zwrócić uwagę też na tzw. ekologiczne kubeczki, które potrafią dobrze zadziałać pod względem marketingowym, ale również pod wpływem gorąca zmieniają kształt i zwyczajnie do kawomatów się nie nadają. A te, które się nadają… są bardzo drogie.

Podsumowując, kubkom do automatów sprzedających kawę poświęciliśmy osobny, bardzo obszerny artykuł. Natomiast pod względem samych przepisów sanitarnych ich wybór nie powinien sprawiać trudności. Wystarczy upewnić się, że spełniają odpowiednie normy i są przeznaczone do kontaktu z żywnością oraz takimi temperaturami, do jakich zamierzamy je stosować. Dzisiejszy rynek w Polsce ma do zaoferowania bardzo szeroki wybór kubków dla vendingu.

Dzięki temu zachowamy nie tylko normy wymagane przepisami sanitarnymi, ale również zdrowotne bezpieczeństwo naszych klientów oraz ich pozytywne wrażenia podczas konsumpcji naszych produktów.

Oczywiście wszystkie powyższe spostrzeżenia stosuje się w takim samym stopniu zarówno do kubków, jak też do mieszadełek, pokrywek, słomek itp. 

HACCP i zdefiniowane CCP dla kawomatów i maszyn do napoi instant

Tradycyjne automaty mikserowe

Pojemniki produktów

Standartowo zaleca się regularne mycie pojemników na kawę i produkty instant raz w tygodniu. Dezynfekcję dobrze jest przeprowadzić raz w miesiącu. Odpowiednio większa troska mile jest widziana w przypadku produktów typowo słodkich lub tłustych i ogólnie „klejących”, co łatwo możemy ocenić nawet wizualnie podczas każdej zwykłej wizyty przy kawomacie spoglądając do wnętrza pojemników na produkty wsadowe.

Miksery

Zespoły mikserów – kołnierz, korpus i mieszadełko miksera. Zaleca się codzienne mycie (co w praktyce realizowane jest przez operatorów bardzo rzadko). Dezynfekcja potrzebna jest już nie tak często – mówi się dezynfekcji przeprowadzanej raz w tygodniu.

Rurki miksera

Podobnie jak w przypadku mikserów. Przed zakupem automatów warto zwrócić uwagę, jakie tryby autopłukania przewodów posiadają „upatrzone” modele.

Końcówki wylotowe rurek miksera

Patrz wyżej :)

Wieszak kubka

Patrz wyżej.

Ścianki komory podawania kubka

Jest to element narażony na zachlapania oraz niechciane działania klientów. Zalecane jest codzienne mycie oraz dezynfekcja raz w tygodniu, a w zasadzie według bieżących potrzeb, co można ocenić podczas wizyty serwisowej.

Półka podawania kubka

Tutaj również zaleca się codzienne mycie. Oczywiście zaleceń warto się trzymać i je realizować. Jednak z tym codziennym myciem, według moich własnych obserwacji, bywa różnie. Jeśli serwisant jest przy automacie codziennie, to umycie danego elementu nie zabiera zbyt wiele czasu ani wysiłku. Jednak jeśli w danym kawomacie nie brakuje produktów, ani wody, to trudno mi sobie wyobrazić, że każdy operator vendingowy codziennie specjalnie wysyła tam swojego pracownika tylko po to, by coś umyć. Ale to tylko moje osobiste spostrzeżenia.

Sama półka podawania kubka jest akurat częścią automatu sprzedającego narażoną na zabrudzenia przez klientów. Generalnie każdy kto choć raz kupował kawę w kawomacie, wie jak to wygląda.

Oprócz tego codziennego mycia, zalecana jest dezynfekcja raz w tygodniu lub w zależności od bieżących potrzeb.

Kuweta zlewkowa

Podobnie jak w przypadku podobnych elementów, zaleca się codzienne mycie oraz cotygodniową dezynfekcję, lecz częstotliwość możemy dostosować do indywidualnych potrzeb.

Kubeł wewnętrzny

Patrz wyżej.

Cały automat

Należy się upewnić, że kawomat jest zabezpieczony przed możliwością przedostania się owadów, gryzoni i innych niechcianych szkodników do wnętrza obudowy.

Taki incydent mógłby nie tylko zepsuć jakość i smak przyrządzanych napoi, ale także zanieczyścić biologicznie elementy kawomatu oraz produkty spożywcze.

Ponadto mogłoby to doprowadzić do uszkodzenia kawomatu, np. wskutek przegryzienia kabla przez mysz.

Automaty – kawomaty bezmikserowe Ducale

Elementy, które nie występują

W automatach bezmikserowych nie występują przede wszystkim miksery, a więc nie ma tutaj kołnierza, korpusu i mieszadełka miksera i nie trzeba ich myć.

Nie ma tu również rurki miksera, końcówki miksera i wieszaka kubka.

Elementy standardowe

Części naszego automatu, takie jak:
 • pojemniki kubków
 • ścianki komory podawania kubka
 • półka podawania kubka
 • kuweta zlewkowa
 • kubeł wewnętrzny
 • cały automat
obsługujemy dokładnie tak samo jak w przypadku każdego innego automatu do napoi gorących / chłodzących.

Podsumowując, wydaje się, że elementów wymagających troski o regularne mycie nie ma w kawomatach bezmikserowych dużo więcej. Nie mniej bez względu na to, jaki rodzaj i model automatu sprzedającego posiadamy, musimy wiedzieć na co zwrócić uwagę i które części automatów otoczyć należytą troską o zachowanie higieny i standardów zgodnie z wymogami i przepisami sanitarnymi.

Noi bez względu na posiadany rodzaj kawomatów troska o zachowanie czystości wcale nie przysparza trudności, ani wielu zabiegów. Ale daje nam pewność, że działamy zgodnie ze standardami jakości. A dodatkowo (a może dla niektórych przede wszystkim) bardzo procentuje w obszarze marketingowym. W końcu nic tak nie przyciąga klientów jak czysty, zadbany, lśniący i pachnący kawomat.

I takiej puęty powinni trzymać się nie tylko właściciele firm obsługujących kawomaty, ale także automaty do sprzedaży napojów innych rodzajów, a także automatów sprzedających do kanapek, a nawet standardowych popularnych sprężynowców sprzedających fabrycznie pakowane przekąski.

Bowiem klucz do sukcesu w naszym biznesie nie tkwi w przestrzeganiu HACCP i ustaw o warunkach zdrowotnych żywności i żywienia. Klucz do sukcesu tkwi w dobrym marketingu i podbijaniu serc naszych klientów.

Czysty automat nic nam nie da, jeśli nie będzie klientów. Jednak wizerunek lśniącego i czystego automatu sprzedażowego bardzo skutecznie pomoże nam przyciągnąć znacznie więcej klientów. I o to przecież chodzi. Wie o tym nie tylko każdy vendingowiec, ale także każdy dobry marketingowiec i każdy handlowiec działający w dowolnej innej branży.

Dlatego troskę o jakość i higienę pozostawmy tutaj jako coś oczywistego w biznesie vendingowym. Kupowanie kubków z atestami i regularne mycie pochlapanej półki to stały element wpisany w codzienną pracę serwisanta kawomatów.

Natomiast my skupmy się raczej na biznesplanie, podbijaniu nowych rynków i liczeniu potencjalnych zysków. A o tym mamy tutaj wiele obszernych artykułów oraz całą książkę – jedyną taką publikację o zakładaniu firmy z automatami vendingowymi w Polsce – zapraszamy do lektury.

I powodzenia w biznesie. NAJPOPULARNIEJSZE
POMYSŁ NA BIZNES
MARKETING
EDUKACJA
BIZNES
EMAIL MARKETING
POPULARNE KATEGORIE


Regulamin Serwisu Polityka Prywatności Mapa Serwisu
Copyright zysk24.com © 2011-2021.
All Rights Reserved