Własna firma - Kalendarz przedsiębiorcy 

 

Własna Firma - Kalendarz Przedsiębiorcy

Jeśli zaczynasz lub zamierzasz zacząć prowadzenie działalności gospodarczej, musisz wiedzieć, że są daty, bardzo ważne daty dla każdej osoby, która zakłada własną firmę. Dlatego ułatwiamy Ci zadanie. Przygotowaliśmy kalendarz przedsiębiorcy, dzięki któremu nigdy o niczym nie zapomnisz.

Daty w Twojej firmie, które musisz znać na pamięć:

1.

Jeśli jesteś osobą opodatkowaną w formie karty podatkowej…
7 dnia każdego miesiąca musisz zapłacić podatek

 2.

Składki na ubezpieczenie społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, a także Fundusz Pracy… płacimy najpóźniej 10 dnia każdego miesiąca (za miesiąc poprzedni). Data ta dotyczy składek, które odprowadzasz za siebie, a nie za pracowników.

3.

Jeśli zatrudniasz pracowników…
Składki za siebie oraz za zatrudnionych pracowników odprowadzasz… najpóźniej 15 dnia każdego miesiąca musisz zapłacić składki na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz Fundusz Pracy i/lub Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.

4.

Jeśli płacisz zryczałtowany podatek od przychodów ewidencjonowanych…
podatek ten musisz zapłacić najpóźniej 20 dnia każdego miesiąca. Jednak z wyjątkiem miesiąga grudnia.
Bowiem za ostatni miesiąc w roku kalendarzowym ryczałt zapłacisz wraz ze złożonym do Urzędu Skarbowego zeznaniem roczynym PIT-28.

5.

Jeśli prowadzisz działalność gospodarczą na zasadach ogólnych jako osoba fizyczna…
zaliczkę na podatek dochodowy powinieneś zapłacić najpóźniej 20 dnia każdego miesiąca. Również w tym przypadku ostatni miesiąc w roku jest wyjątkiem. Zaliczkę na podatek dochodowy za grudzień płacimy razem z rozliczeniem rocznym (w tym przypadku PIT-36). Natomiast wysokość zaliczki należnej za grudzień jest taka sama jak za listopad.  6.

Jeśli jesteś vatowcem…
miesięczne rozliczenie podatku VAT musisz dokonać najpóźniej 25 dnia każdego miesiąca. Do tego dnia należy złożyć formularz VAT-7. Do tego dnia należy również rozliczyć miesięczny podatek akcyzowy.

7.

Jeśli w poprzednim kwartale stałeś się vatowcem (płatnikiem VAT)…
musisz rozliczyć podatek VAT i złożyć formularz VAT-7K najpóźniej do 25 dnia miesiąca następującego po kwartale, w którym zostałeś vatowcem.

8.

Jeśli rozliczasz się na podstawie podatku zryczałtowanego…
najpóźniej 31 stycznia należy złożyć zeznanie o wysokości uzyskanego przychodu, wartości dokonanych odliczeń i należnego ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych (PIT-28) za poprzedni rok podatkowy.

9.

Jeśli prowadzisz działalność na zasadach ogólnych…
składasz zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (ewentulanie straty) w danym roku podatkowym najpóźniej od dnia 30 kwietnia za poprzedni rok podatkowy (korzystając z formularza PIT-36).
Jeśli występuje różnica pomiędzy podatkiem należnym, a sumą wszystkich przekazanych już do Urzędu Skarbowego należnych zaliczek… to różnicę tą należy wpłacić również do dnia 30 kwietnia. 
Doświadczyłeś już skuteczności profesjonalnych szkoleń? Jak zdobyć więcej klientów w vendingu.

Gotowy, sprawdzony system masowej sprzedaży w Internecie - kopiuj/wklej


 

NAJPOPULARNIEJSZE
POMYSŁ NA BIZNES
MARKETING
EDUKACJA
BIZNES
EMAIL MARKETING
POPULARNE KATEGORIE


Regulamin Serwisu Polityka Prywatności Mapa Serwisu
Copyright zysk24.com © 2011-2021.
All Rights Reserved